Et godt socialt alternativ: DUI-LEG og VIRKE byder på online brætspil for alle!

Et godt socialt alternativ: DUI-LEG og VIRKE byder på online brætspil for alle!

Et godt socialt alternativ! DUI-LEG og VIRKE forsætter sit fokus på online brætspil de kommende måneder.

Fotograf: Joachim Lærke Lyager

I forbindelse med DUI-LEG og Virkes brætspilsfestival i januar, oprettede foreningen et online mødested for brætspilsinteresserede. Et mødested, hvor folk der spiller online, kan mødes og snakke sammen, samtidig med at de spiller imod hinanden. Det viste sig hurtigt at være en rigtig god ide. Deltagerne storhygger sig. Smalltalk, grin og taktiske bemærkninger hen over et brætspil er en vigtig del af spillet. Det giver mødestedet mulighed for.

“Det var tydeligt at se, at det styrkede sammenholdet og det sociale fællesskab føles helt vildt. I løbet af 2 uger fik vi over 90 bruger på vores mødested, så vi har besluttet at forsætte den”, fortæller formand for DUI-LEG og VIRKE i Egedal, Morten Lyager.

Foreningens online brætspilsfestival gik så godt, at de har besluttet at gentage den inden længe. Datoen er endnu ikke sat, men de forventer, at den kommer et sted omkring Påske.

Brætspilscafé for alle

Morten Lyager, formand for DUI-LEG og VIRKE. Fotograf: Joachim Lærke Lyager

Indtil næste brætspilsfestival vil de fortsætte med deres online brætspilscafe hver fredag 18:30-22:00. Alle der kunne tænke sig at være med, er velkommen.

Du kan læse mere om hvordan man deltager på facebooksiden: https://www.facebook.com/DUIegedal
På Facebooksiden bliver til hvert arrangement oprettet en begivenhed. Om fredagen bliver der spillet for sjov. Dvs. ingen turneringer, kun hygge. Her er der samtidig mulighed for at lære regler til nye spil. Man behøver ikke at kende dem på forhånd.

Til slut vil DUI-LEG og VIRKE sige en stor tak til deres sponsorer til året brætspilsfestival. De fik så mange gevinster, at de ikke kunne nå at bruge dem alle på festivalen. DUI har derfor besluttet, at lave et særarrangement for børn og unge, hvor de sidste gevinster skal bruges. Detaljerne er endnu ikke planlagt, men der arbejdes på et par ideer.

“Børn og unge er ekstra hård ramt i denne Corona tid. Det sociale er sat på pause, hvilket bekymrer os meget. Derfor synes vi, det er oplagt at lave noget ekstra for dem nu vi har muligheden”, slutter Morten Lyager.

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden