Klik på knappen og vis på kort

En innovativ mindre servicevirksomhed, der bygger på gamle håndværkstraditioner og fokus på god kundeservice, kvalitet og tryghed for kunderne, samt et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Vores opgave er at tilse skorstene og ildsteder, godkende nye skorstene og ildsteder samt vejlede i korrekt brug af ildstedet. Dermed får kunden den bedste udnyttelse af sit ildsted, samtidig med at kunden kan være tryg i forhold til om skorsten og ildsted er korrekt opstillet, så risikoen for brand og forgiftning er minimal.

Vi udfører lovpligtigt skorstensfejning i Distrikt Stenløse & Distrikt Slangerup

Tagrenderensning
Undgå at dine tagrender løber over! Vi tilbyder lige nu fast service aftale på tagrenderensning.
Kontakt os og lad os give dig et tilbud.

Rensning af ventilationsanlæg
Vi tilbyder rensning af udsugningen, inspektion/-rensning af indblæsningen samt indregulering af villa anlæg.
Vi oplever tit, når vi renser og indregulerer disse anlæg, at de ikke er indreguleret korrekt. Dette medvirker til et dårligt indeklima, fugt i bygningen samt et øget energi forbrug. Vi renser også etageejendomme, industri anlæg, industri tørretumbler samt desinficerer kanalerne.
Kontakt os for en gennemgang af dit anlæg

Rensning af tørretumbleraftræk
Vi tilbyder rensning af industri tørretumbleraftræk. Rensningen foregår med roterende værktøj under kraftigt sug for at sikre en optimal rensning af kanalerne.

Fuglesikring
En allike rede består af et tæt lag grene og kviste som blokerer skorstenen, hvilket medfører en risiko for udvikling af kulilte samt skorstensild.

Ildstedsrensning
Behovet for kedelrens kan vurderes visuelt. Er kedlen belagt med sod og skaller skal den renses.
Belægninger i kedlen forøger røggastemperatur og røggastab, hvilket medfører dårligere fyringsøkonomi.
Belægninger kan desuden nedsætte kedlens levetid.

Kamera inspektion
Vi foretager kamerainspektioner i skorstene/aftrækssystemer samt ventilationskanaler, eksempelvis efter en skorstensbrand eller ved ibrugtagning af en ældre skorsten.

Energimåling
Det anbefales, at alle oliefyrede kedelanlæg skal have udført årlig energimåling af en teknisk ekspert.
Har du ikke frivillig service, kan du få skorstensfejeren til at foretage energimålingen ved hans årlige besøg.

 Tæthedsprøvning af skorstene

Vi har test udstyr så vi kan foretage følgende tæthedsprøvning af skorstene.

Vi kan foretage 4 Pa målinger, som kan påvise om brændeovne og øvrige ildsteder får tilført tilstrækkeligt luft til forbrændingen. Målingen kan konstatere, om det er sikkert at anvende ildstedet.

Via 8 Pa målinger kan vi konstatere, om det er sikkert at få monteret et ildsted / anlæg med balanceret aftræk/split aftræk, f.eks. en kondenserende olie kedel.

Montering af alle typer skorstensforinger
Vi laver alle former for skorstensforing på huse og ejendomme. Formålet med en moderne skorstensforing er blandt andet at undgå kondens og løbesod. Samtidig er formålet at øge skorstenens levetid.

Har du spørgsmål eller brug for vores hjælp, er du altid meget velkommen til at kontakte os!

Se mere på vores hjemmeside www.skorstens-fejer.dk
Følg med på Facebook: https://www.facebook.com/bastskorstensfejning/

Aut. Skorstensfejermester Christian Bast

Støberivej 12B
3660 Stenløse
Tlf. 47 17 00 08

Anmeldelser

Skriv en anmeldelse

Anbefal
Uddyb gerne din oplevelse
Hvor mange stjerner
Publicer ...
Din anbefaling er afsendt
Venligst udfyld alle felter
Captcha check failed