Åbent Cafémøde for pårørende til psykisk sårbare d. 7. oktober 2015 i Stenløse Kulturhus

Åbent Cafémøde for pårørende til psykisk sårbare d. 7. oktober 2015 i Stenløse Kulturhus

Kender du også én, der er psykisk sårbar og har det rigtigt dårligt?
–  SÅ VED DU, AT DET TIL TIDER KAN VÆRE RIGTIGT HÅRDT OG BELASTENDE AT VÆRE PÅRØRENDE TIL PERSONER MED PSYKISK  SYGDOM SOM: ADHD, BORDERLINER, ANGST OG DEPRESSION, SKIZOFRENI ELLER ANDRE PSYKISKE LIDELSER.
På cafémødet vil vi fortælle, hvad Bedre Psykiatri kan tilbyde af hjælp og støtte til pårørende til psykiske sårbare.

  • Hvorfor er det vigtigt at tale med andre pårørende?
  • Hvordan kan vi hjælpe dig/jer som pårørende via Bedre Psykiatri?
  • Hvilke muligheder er der for hjælp til selvhjælp via Netværk?
  • Hvor finder du/I mere hjælp og støtte.

OBS! NYT STED
Tid og sted: Onsdag den 7. oktober kl. 19.00-21.00, i STENLØSE KULTURHUS Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 5 min. fra Stenløse St. Lokalet ligger på 1.sal v/elevatoren
Deltagelsen er gratis, og der er ingen tilmelding.
Hvis du/I misser mødet, kan vi kontaktes på tlf. 21 53 18 67
Mail: egedal@bedrepsykiatri.dk   Hjemmeside: www.bedrepsykiatri.dk.
BEDRE PSYKIATRI    – landsforeningen for pårørende – Lokalafdeling Egedal
Læs mere om Bedre Psykiatri og pårørende her: http://www.bedrepsykiatri.dk/paaroerende/

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden