Ældre Sagens IT-café i Ledøje Smørum er i gang igen

Ældre Sagens IT-café i Ledøje Smørum er i gang igen

Efter at have ligget stille et halvt år pga. af Corona-situationen har Ældre Sagen i Ledøje-Smørum opstartet sine IT-aktiviteter igen. Cafeen har allerede de første torsdage været godt besøgt, så der ser ud til at være behov for Ældre Sagens arbejde med IT.

Der er stor efterspørgsel på at komme i IT-Cafeen, for under coronapadamien, skal vi bruge mere digital udstyr, holde digitale møder, lave hjemmearbejde, tale med familien over Skype, WhatsApp etc., så ”isenkrammet” skal være up to date. Det hjælper IT-cafeen med.

IT-cafeen har lavet et regelsæt, der sikrer at Covid19 reglerne overholdes, og dette indebærer, at der laves ekstra rengøring, og at IT-vejlederne anvender visir, handsker, sprit etc. Der er blevet ændret på bordopstillingen så denne sikrer en større og mere sikker afstand mellem borgerne.

Borgeren skal i øjeblikket bære mundbind, da vi er på biblioteket, og der her er krav om mundbind. Der vil kunne blive hjulpet 3-4 borgere ad gangen og der er også plads til yderligere i vores venteområde. Der vil ikke længere blive serveret småkager og kaffe, da det kun i begrænset omfang er tilladt under Covid 19 reglerne.

Borgerne skal huske at holde afstand især til andre borgere, især borgere der ikke bærer mundbind.

Med disse foranstaltninger forventer Ælder Sagen i Ledøje-Smørum atter at kunne hjælpe borgerne med deres IT-problemer mm. på sikker vis.

Hvis der er nogen spørgsmål, kan de rettes til Per Krag, mail per.krag@get2net.dk eller mobil 20853818.

Hjemmebesøg er desværre ikke startet op endnu.

Borgere, der har svage symptomer, må ikke komme i IT-caféen, og dette gælder også borgere hvis nærmeste selv har svage symptomer.

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden