Bedre rammer for kultur og fritidsaktiviteter i Egedal på vej

Bedre rammer for kultur og fritidsaktiviteter i Egedal på vej

På onsdag drøfter Byrådet en udviklingsplan for kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune.

I fremtidens foreningslandskab skal der være faciliteter, fællesskaber og aktiviteter i mangfoldige magneter, levende lokalområder, og i naturen. Alt sammen til gavn for de mange forskellige foreninger og for kulturlivet i kommunen.

Udviklingsplanen er blevet til sammen med Egedal Kommunes kultur-og fritidsforeninger, interesserede borgere og kommunale brugere af faciliteterne. Arbejdet med planen startede i april 2019, hvor Kultur- og Erhvervsudvalget besluttede at der skulle udarbejdes en samlet plan for området. Alle foreninger og øvrige aktører på kultur- og fritidsområdet har haft mulighed for at bidrage undervejs i processen – og det er derfor en godt og bredt funderet plan, som byrådet nu skal behandle.

Naturen og multihuse som fokus for kultur- og fritidsaktiviteter
I Udviklingsplanen taler man både om indendørs- og udendørsanlæg, og om steder hvor man kan mødes om kultur og være aktiv.

Flere midler til foreningslivet
Når Byrådet har godkendt udviklingsplanen, skal der sættes gang i at forbedre faciliteterne for mange af kommunens foreninger.
Der er afsat knap 8 mio. kr. til opgradering af Stenløs kulturhus og mindre forbedringer i Veksø og Ganløse. Udviklingen af de mangfoldige magneter starter i Ølstykke, hvor arbejdet med opførelse af en ny hal i Ølstykke allerede er sat i gang.

Fitness i det fri i Byparken i Ølstykke

Der afsættes også 1,2 mio. kr. til etablering af en udendørs forhindringsbane, og til et nyt naturcenter. I Stenløse er man også allerede i gang med at opgradere stadionanlægget med en samlet bevilling på 6,5 mio.kr fordelt over 2020 og 2021. Endelig er den nye kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Smørum taget i brug.


Pressemeddelelse fra Egedal Kommune

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden