Borgermøde om detailhandel og planforslag

Borgermøde om detailhandel og planforslag

Kommunen holder borgermøde om detailhandel den 15. august 2019 kl. 19.30-21.45 i Byrådssalen på Egedal Rådhus.

Mødet vil forgå i to dele, hvor den første del handler om de overordnede mål og rammer for detailhandlen og præsentationen af den nye detailhandelsanalyse. Anden del starter kl. 21.00 handler specifikt om planforslag om .

Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig ved at skrive til erhverv@egekom.dk senest tirsdag den 13. august 2019.

Dato

15. aug 2019

Tidspunkt

19:30 - 21:45

Sted

Ølstykke
QR Code