Budgetforlig i Egedal er i hus

Budgetforlig i Egedal er i hus

Onsdag aften blev der indgået budgetforlig for 2021-2024 i Egedal. Budgettet giver plads til forbedringer på alle store velfærdsområder og indeholder store investeringer i anlæg skriver Egedal Kommune i pressemeddelelse. 

Budget forliget er i hus i Egedal. En glad Borgmester Karsten Søndergaard står med underskrevet historisk velfærdsbudget.

Med budgetaftalen for 2021 tager Egedal endnu et stort skridt i retning mod at kunne levere ”verdens bedste hverdag”.  Kommunen står solidt og velkonsolideret som kommune, arbejdsplads og bopæl for mere end 43.000 egedalborgere.

Budgetaftalen indeholder forbedringer for mange millioner inden for alle velfærdsområder. Det betyder, at både børn og unge, udsatte borgere og vores ældre kommer til at kunne mærke forbedringer. Der afsættes penge til mere omsorg og faglighed i ældreplejen, en styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene, bedre praktisk og faglig understøttelse i folkeskolen, en håndsrækning til de unge i form af bl.a. et SSP-gadeteam og endelig mere forebyggelse på socialområdet og i arbejdet med børn med diagnoser.

– Jeg er umådelig stolt, af det budget vi nu har kunnet samle et bredt flertal i byrådet om. Vi bygger nu videre på den positive vækst og udvikling, som Egedal har gennemgået de seneste år. Det sender et tydeligt signal om, at flertallet prioriterer den brede kernevelfærd. Der er i budgettet plads til større og flerårige indsatser og investeringer i bl.a. vores folkeskoler, dagtilbud og ældrepleje,” siger borgmester Karsten Søndergaard.

Budgettet indeholder også en opgradering af kulturhusene og en stor udvidelse og vedligeholdelse af cykelstierne i kommunen. Endelig afsættes der midler til en såkaldt corona-pulje, der skal sikre tilstrækkelig rengøring og indsatser for de borgere, der er blevet ledige som konsekvens af coronaen.

– Jeg er selvfølgelig glad for, at vi med budgettet kan gøre indsatsen på alle vores velfærdsområder endnu bedre,” siger borgmester Karsten Søndergaard, ”men når det er sagt, vil jeg særligt fremhæve, at vi nu også afsætter flere penge til at sikre en fortsat adgang til naturen for alle egedals borgere. Udelivet har haft høj prioritet under Coronakrisen, og nu sikrer vi endnu bedre rammer med bålhytter, shelters og flere motionsmuligheder i vores smukke natur.

Investeringsplanen fra 2018 sikrer fortsat en fast kurs mod modernisering og bedre læringsmiljøer på skolerne i Egedal, et nyt plejecenter, opdatering af fritidsfaciliteter og meget andet. I 2021 rummer Investeringsplanen anlægsinvesteringer for ca. 128 mio. kr.

Prioritering af Egedals DNA og identitet
Finansieringen til forbedringerne for mange millioner inden for alle de større velfærdsområder i det kommende års budget sker gennem en række besparelser og effektiviseringer, der trimmer kommunens udgifter til eksempelvis eksterne konsulenter, administration, indkøb, vikarer og kapitalforvaltning. På baggrund af de mange kvalificerede høringssvar er en besparelse på rengøring ved husassistenterne på ældreområdet taget ud af budgetaftalen.

– Vi har i Egedal en unik identitet, som vi i Byrådet arbejder for både at bevare og udvikle. Mange af de prioriterede områder i budgettet for 2021 er derfor også inspireret af vores fokusområder om at bruge naturen i hverdagen, skabe tryghed gennem nærvær og muligheden for at dyrke kultur og idræt i fællesskaber, siger borgmesteren og fortsætter.

– Vores borgere kommer næste år til at se de helt konkrete resultater af budgetaftalen. Vores personale på ældre- og dagtilbudsområdet bliver både opnormeret og fagligt opkvalificeret, vi får nye og bedre cykelstier, vores kulturhuse bliver renoveret, og vi kan øge det forebyggende arbejde blandt vores unge samt mere sårbare borgere. Budgetaftalen afspejler på bedste vis Egedals DNA og identitet som en stærk og velkonsolideret nordsjællandsk kommune, slutter Karsten Søndergaard.

Aftalepartierne bag budgetaftalen er:

Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti samt løsgænger Jacob Peter Loessl.

SF og Lokallisten Ny Egedal har valgt ikke at indgå i årets budgetaftale.

Budgetaftalen, der her til aften blev underskrevet af aftaleparterne, skal formelt godkendes på det planlagte byrådsmøde den 7. oktober 2020.

FAKTA OM BUDGET 2021-2024
Sådan skal pengene prioriteres:

Corona-pulje
Til sikring af de afledte konsekvenser af Corona-pandemien; bl.a. investering i at få ledige i arbejde eller efteruddannelse og til at sikre kvaliteten af rengøringen er tilstrækkelig.

Omsorg og faglighed i ældreplejen
• Opnormering af aftenvagten på plejecentrene for at sikre bedre tid til aftenrutiner, samtale og omsorg.
• Faglig opkvalificering af personale og anvendelse af simulationsmiljøet LearningLab, hvor medarbejderne trygt kan træne og øve fagligt udfordrende opgaver.
• Udvidelse af supervisionen på plejecenterområdet generelt.

Styrkelse af dagtilbud
• Efteruddannelse af vores pædagogiske assistenter og medhjælpere.
• Øgede normeringer i dagtilbud.
• Midler til IT-support og understøttelse for at frigøre det pædagogiske personales tid til børnene.
• Re-etablering af dagtilbudspladser i Tryllefløjten i Ølstykke.
• Ny daginstitution i Ølstykke med fokus på høj arkitektonisk, æstetisk og pædagogisk kvalitet.
• Udvidelse af Børnehuset Hvidehøj i Ganløse.

Praktisk og faglig understøttelse af folkeskolerne
• Udvidelse af pedel-servicen til sikring af bedre vedligeholdelse ude og inde på skolerne.
• Midler til at højne standard for vedligeholdelse af grønne områder og bekæmpe ukrudt ved institutioner og skoler.
• Pilotprojekt om affaldssortering.
• Midler til IT support og understøttelse i undervisningen.
• 2-voksne på mellemtrinnet efter behov.
• Finansierings- og byggeplan for etablering af en ny Lærkeskole

De unge
• Midler til normering/aktiviteter i klubberne.
• Aktiviteter der understøtter de unges behov for tryghed og nærvær gennem frivillige indsatser.
• Midler til at sikre udgående SSP-arbejde; et gadeteam, der kan lave konkret opsøgende arbejde hos de unge, der udviser uhensigtsmæssig adfærd.

Forebyggelse på socialområdet
Midler til at sikre gode tilbud til den voksende målgruppe af sårbare børn og unge med diagnoser.

Styrket kultur og idræt i fællesskaber
• Renovering og fornyelse af Stenløse Kulturhus samt midler til en vært og vedligehold af stedet.
• Gratis benyttelse af Ølstykke Svømmehal for medarbejdere for at forebygge og forbedre ryg og skulderskader.
• Pulje under Kultur- og Erhvervsudvalget til at støtte til frivillighed med fokus på foreninger, erhvervsliv, den åbne skole og lokalsamfundene.
• Indbydende foyer og musiksal i Smørum Kulturhus.
• Forskønnelse af kulturhusene i Veksø og Ganløse

Erhvervsinvesteringer og nedsættelse af byggesagsgebyr
• Nedsættelse af byggesagsgebyr fra 739 kr. til 599 kr.
• Forbedring af bl.a. trafikale forhold i Værebro erhvervsområdet

Forum og nye typer af borgerdialog
Midler til at afvikle arrangementer og foretage forskellige forsøg med nye typer af borgerdialog.

Cykelstier
• Etablering af cykelsti ved Søhøjskolen.
• Asfaltering af skolestien mellem Slagslunde og Ganløse asfalteres og der etableres lys.
• Lys på supercykelstien Stenløse-Jyllinge.
• Stiforløbet over landet mellem Slagslunde og Stenløse forbedres med anlæggelse af cykelgrussti på dele af strækningen.

Natur i hverdagen
• Samarbejde med Naturstyrelsen om naturcenter med mulighed for bl.a. madlavning og overnatning i shelters til brug for skoler og familier.
• Etablering af udendørs læringsrum, som skoler og institutioner kan benytte til hverdag.
• Opdatering og vedligeholdelse af Stenløse Stadion.
• Etablering og drift af forhindringsbane for børn og voksne.

Øvrigt
• Vejbrønde i Tangbjerg.
• Adgangsvej til eksisterende tunnel under Dam Holme.
• Evaluering og sikring af rundkørslen i Ganløse.

Et smugkig i Kalenderguiden...

Det sker i Egedal

Loader…

Tag ud og oplev vores skønne steder

I Turguiden kan du finde masser af gode bud på steder du kan tage hen...

20220821 194507

Den kromatiske passage – rød lyskunst i tunnel

I slutningen af 2021 blev kunstprojektet Den Kromatiske Passage til i form af lyskunst på vægge og lofter i to ...
20240307 150531 (1)

Tjek-ind / Tjek-ud af Søren Nellemann

Tjek-ind / Tjek-ud af Søren Nellemann finder du på pladsen ved Ølstykke Station. Jeg elsker de finurlige figurer, som Søren ...
394634462 766954362110944 4124268210695860463 N

Fitness-skulpturerne på skolestien mellem Ganløse Skole & Slagslunde

Fitness-skulpturerne af Hr. og Fr. Danmark finder du på skolestien mellem Ganløse Skole og Slagslunde. Fitnessskulpturerne inviterer dig til leg ...
Snedkeren er en af de tre landart kunstværker i Frank Jæger Land.

Snedkeren ved Bastrup Sø

Tag på opdagelse i vores lokalområde. "Snedkeren" er en af besøgsmålene i Frank Jæger Land. Træskulpturen finder du ved shelterpladsen ...
Nye Baner 3766608157

Jyllinge Minigolf Klub

Jyllinge Minigolf Klub er en forholdsvis nyopstartet klub, der tilbyder minigolf for deres medlemmer, så det er muligt at spille ...
Ve..buresØ.efterår.21.(22of26)

Baronen ved Buresø

Tag på opdagelse i vores skønne lokalområde. "Baronen" er en af besøgsmålene i Frank Jæger Land. En fantastisk træskulptur, der ...

LOKAL REKLAME

Sponsoreret indhold

Loader…

God motion og vind i håret!
Det handler om cykelglæde! 

Vejen til optimal cykelglæde går via den helt rigtige cykel og det tilbehør, der passer til netop dig og den form for cykling, du ønsker. Derfor passer den samme cykelmodel slet ikke til alle.

Besøg FriBikeShop Egedal i deres store showroom med eget værksted og lade det faguddannede personale hjælpe dig.

20220810_142046

Gå til hjemmesiden FriBikeShop Egedal

Bestil tid til service! Kom overraskelserne i forkøbet med tjek af din bil.

Bestil tid til service! Kom overraskelserne i forkøbet med tjek af din bil. 

Bremser * Udstødning * Dæk * Undervogn * Batteri * Kølesystem * Olie * Lygter * Viskerblade * Sprinklervæske.

Johnny & Jonathan fra Service Centret i Ølstykke servicerer og reparerer alle bilmærker, og du beholder naturligvis din fabriksgaranti.

Her bruges kun reservedele af original kvalitet – og du får 3 års garanti på reservedele. Service Centret har altid både lille og stort service til gode priser!

Få en service-aftale med masser af fordele!

Med service-aftalen slipper du for en stor regning. Service fordeles over alle årets 12 måneder og alle eventuelle ekstra reparationer får du 10% rabat på.

Herudover får du: Gratis pæreskift mellem service – Gratis skift af viskerblade mellem service – Gratis skift af sprinklervæske mellem service, så tit du ønske det – 10% rabat på alle reparationer udover service – 20-45% rabat på dæk og fælge – rabat på hjulskift og opbevaring – gratis synstjek og kørsel til syn.

Du kan læse mere på hjemmesiden, hvor du også kan booke tid. Følg også med på Service Centrets Facebookside, der byder på aktuelle nyheder og tilbud.

Service-Centret – Hella Service Partner
Frederiksborgvej 35
3650 Ølstykke

Tlf. 47 10 09 17 / 21 60 61 47
Mail: auto@service-centret.dk

Bestil tid på hjemmesiden Service-centret.dk

Hillestrom Top

Hillestrøm VVS er din professionelle og pålidelige partner inden for VVS og energioptimering.

Med en dybdegående brancheerfaring er vi specialiseret i en bred vifte af services, fra installation af luft-til-vand-varmepumper, fjernvarmeanlæg og radiatorer, til komplette badeværelsesrenoveringer og ombygninger – og altid med den grønne omstilling i tankerne.

Vi sætter en ære i at levere skræddersyede løsninger, der opfylder dine specifikke behov og forventninger. Med en løsningsorienteret tilgang og kundens tilfredshed i fokus, stræber vi efter at levere arbejde af højeste kvalitet, uanset om det er større renoveringsprojekter eller mindre reparationer og vedligeholdelse.

Har du brug for et uforpligtende tilbud?

Profilbillede 1 1999946164

Gå til hjemmesiden Hillestrøm VVS

DIN lokale elektriker
og el-installatør i Egedal.

Alt inden for el, tekniske installationer, video og sikring, belysning, varmepumper og solceller.

EgedalEL.dk er garant for, at dine installationer virker – hver dag.

egedalel-bil

Gå til hjemmeside Egedalel.dk

Vores Egedals Partnere

Vi har så mange fantastiske steder i Egedal

Har du besøgt nogen af disse steder?

Loader…

Fremhævede virksomheder

Vores Egedals annoncører

Loader…