De lokale kirker er et aktiv!

En rundspørge blandt menighedsrådsmedlemmer viser, at der sker rigtig meget nyt i de lokale folkekirker.

De lokale kirker er drysset rundt i landet med rund hånd. Men selvom mange af kirkerne er gamle, sker der hele tiden nye ting i landets både små og store kirker. I en nylig undersøgelse fortæller næsten 300 menighedsrådsmedlemmer om projekter, som de er særligt stolte af at have gennemført i løbet af den forrige valgperiode (2012-2016). Nogle projekter var overraskende, andre godt afprøvede, men måske helt nye i de sogne, der har gennemført projekterne i valg­perioden.

I Stenløse sogn kan formanden for det afgående menighedsråd, Flemming Enghave, også tænke tilbage på en periode med mange spændende tiltag:

Vi arbejder hele tiden på at skabe de bedst mulige rammer for udfoldelse af et stærkt og ind­holdsrigt liv omkring Stenløse kirke, og ikke mindst dette vil vi og vores præster arbejde videre med fremover. Derudover har vi senest gennemført en opdatering af køkken og toiletter i vores Sognegård, så vi nu endnu bedre kan tilbyde faciliteter til bl.a. konfirmandundervisning samt aktiviteter i Sognegården.

Kirken har stor betydning

Kirken spiller en stor rolle i lokalsamfundet, og som menighedsrådsmedlem har man derfor stor indflydelse på det lokale liv, fortæller Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menig­hedsråd:

– Menighedsrådene har stor indflydelse på det lokale liv i sognene. Den er mange steder et omdrejningspunkt og et mødested for mange af sognets beboere, og derfor er det rigtig vigtigt, at mange forskellige slags mennesker søger indflydelse og er med til at drive kirken og udvikle kirkelivet.

I Stenløse sogn er man også interesserede i at få nye kræfter ind i menighedsrådet, helt konkret er der mindst 4 pladser ud af 10 der skal besættes med nye kræfter. Og der er nok af spændende udfordringer at tage fat på, fortæller menighedsrådets formand:

Kirken i Stenløse skal være åben og tilgængelig for alle, vi vil derfor gerne arbejde med nye og anderledes gudstjenester og ikke mindst ønsker vi at forstærke det kulturelle og åndelige liv med yderligere aktiviteter. Som altid ligger der derudover en konstant opgave i at bevare og forny de rammer som vi har, med en unik gammel kirke, en flot præstegård, en fantastisk kirkegård og dertil Sognegården. Så mød endeligt op i Stenløse Sognegård onsdag den 12. september kl. 19.00, og hør nærmere, samt deltag med din stemme i sammensætningen af det kommende menig­hedsråd.

FAKTA OM MENIGHEDSRÅD OG MENIGHEDSRÅDSVALG

Om undersøgelsen

Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet sendte en survey til landets menighedsråd op til valget i 2016, som 777 menighedsrådsmedlemmer svarede på. De 295 har beskrevet projek­ter, som de var særligt stolte af at have været med til at gennemføre i den seneste valgperiode.

Menighedsrådene i tal

Der er:

  • 4.382.022 medlemmer af folkekirken
  • 2.169 sogne i Danmark
  • 1.748 menighedsråd
  • 12.691 valgte medlemmer (55 % kvinder og 45 % mænd)
  • Aldersgennemsnit på valgte medlemmer er 63 år

Kort om menighedsrådene

Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer (mindst 5) i Stenløse er det 10 personer og sognets præster. Alle medlemmer af folkekirken, som opfylder kravene til at stille op, kan vælges ind i et menighedsråd. Menighedsrådene vælges af folkekirkens medlemmer og sidder i to eller fire år ad gangen (langt de fleste steder i fire år, men lokalt har både Veksø og Stenløse 2 års valgperioder).

Hvad laver et menighedsråd?

Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse. Menighedsrådet fastlægger gudstjenesterne, planlægger i samarbejde med præsterne livet i kirken (fx aktiviteter for børn, unge og ældre, kultur, koncerter mm.), administrerer kirkens ejendomme, prioriterer ressourcerne – og ansætter og leder kirkens ansatte. På www.menighedsråd.dk kan du læse nærmere, og de nuværende menig­hedsråds­medlemmer fortæller også gerne yderligere om opgaverne i rådet.

Valget afgøres nu

I langt de fleste sogne afgøres valget inden valgdatoen som er den d. 8. november. Ved det seneste valg var der aftalevalg i 95 % af sognene og kun afstemningsvalg i 5 %. Ved aftalevalg bliver der kun indleveret én kandidatliste til valget – og derfor bliver afstemningen aflyst og de opstillede på kandidatlisten automatisk valgt til det nye råd.

 

Vigtige datoer for valget i Stenløse

  1. september

Den uofficielle valgdato. På denne dato afholder Stenløse menighedsråd orienteringsmøde, og som langt de fleste steder lægges der op til, at kandidaterne afholder et opstillingsmøde efter oriente­ringsmødet.

Det er på opstillingsmødet, at langt de fleste nye menighedsrådet reelt bliver dannet, dette sker hvis der ikke indleveres yderligere kandidatlister.

  1. oktober

Afstemningsvalget aflyses, hvis der kun er indleveret én kandidatliste.

  1. november

Valgdatoen. Er der indleveret to eller flere lister, skal sognets folkekirkemedlemmer stemme om sammensætningen af det nye menighedsråd.

  1. december

Det nye menighedsråds funktionsperiode begynder.