Lokal markedsføring i øjenhøjde! 

Vær en del af den gode historie, og få flere kunder!

Har du brug for hjælp til din egen Facebook-side, udarbejdelse af dit firmas årshjul til brug i markedsføring eller rådgivning og sparring om hvordan du når ud lokalt på andre måder, så kan vi også hjælpe dig.

Kontakt Pernille Bloch Madsen og aftal et møde: kontakt@voresegedal.dk

Ophør af medlemsskab:
Ønsker du ikke at fortsætte dit medlemsskab, skal du senest meddele dette ved modtagelse af faktura for ny periode. Der ydes ikke tilbagebetaling ved ønske om annullering af profilering midt i en periode.