Egedal er blevet grøn – grønnere – grønnest!

Egedal er blevet grøn – grønnere – grønnest!

Vores Egedal har modtaget en glædelig hilsen fra Jørn Arne Nielsen, som er adm. direktør for Egedal Fjernvarme A/S.

Kære trafikanter og beboere i Stenløse/Ølstykke.

Tak den udviste tålmodighed og overbærenhed i forbindelse med de trafikale gener, vi har forvoldt jer på Krogholmvej gennem de seneste 6 uger.

Vi lovede Vejmyndigheden før starten på gravearbejdet, at alt ville være tilbage til normalsituationen, når skoleferien sluttede – dette være opfyldt!

Arbejdet er p.t. næsten færdigt, og i dag har vi lukket op for fjernvarmevandet i den nyetablerede ledning ad Krogholmvej, således at distributionsnettene i Stenløse Nord og Øst samt i Stenløse Syd fremover er forbundne – og alle kunder derved kan forsynes fra solpanelerne på Maglevad (3.500 m2) og Stenløse Syd (500 m2).

En god dag – vi er blevet absolut ”GRØN – GRØNNERE – GRØNNEST” – der er ikke brændt et eneste gram træflis af siden den 10. juni.

 

Med venlig hilsen
Jørn Arne Nielsen
Egedal Fjernvarme A/S

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden