Egedal Fjernvarme A/S udruller fjernvarme til 50 nye kunder i Ølstykke

På byrådets sidste møde i 2017, den 20. december, godkendtes Projektforslag for etablering af fjernvarme til de 16 nye boliger på Marienlystvej, de 34 seniorboliger på Alfred Hansens Plads samt Børnehuset Marienlyst.

Se vedhæftede kort.

Arbejdet med etape A er gået i gang og afsluttes medio marts.
Arbejdet med etape B vil foregå i april/maj måned.
Etape C bliver i maj/juni.

Hovedledningen, mærket med rødt, bliver etableret fra mandag den 19.februar – arbejdet vil stå på i ugerne 8 og 9.

Det vil desværre komme til at genere de cyklende på stien fra skolen i perioden. Det beklager Egedal Fjernvarme, men de afleverer stien igen, så der kan cykles på den.

Der bliver en del trafik med entreprenørmateriel i området – så pas på -alle opgravninger vil blive behørigt afspærret.

Direktør Jørn Arne Nielsen takker på forhånd for hjælpen med at få arbejdet og trafikken til at glide.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte direktør Jørn Arne Nielsen på tlf. 72 59 62 47.