Flygtninge fra Egedal hylder fædrene på fars dag

Flygtninge fra Egedal hylder fædrene på fars dag

D. 10. maj markerede syriske flygtninge med stor succes Mors Dag. Flygtninge, der ikke selv havde en mor at give blomster til, benyttede nemlig istedet dagen til at uddele blomster til mødrene i Egedal og fik ved samme lejlighed en dialog med borgerne i kommunen. En begivenhed, der blev omtalt i flere landsdækkende medier, og som også fandt sted i flere andre danske byer.
D. 5. juni på Fars Dag er det fædrenes tur til at blive hyldet i Egedal. Ved Fog Værebro Trælast & Byggecenter, Lyshøjvej 14, Ølstykke uddeler flygtninge en lille gave til fædrene i Egedal Kommune.
For flygtningene er det vigtigt at markere disse mærkedage i Danmark, for dermed at lære noget om den danske kultur og få en dialog med borgerne – samtidig bliver det også en hyldest og påmindelse om egne forældre som i nogle tilfælde er meget langt væk.
 

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden