Start: 26. januar 2023
17:00
Slut: 26. januar 2023
19:00

Kom til borgermøde om den kollektive bustrafik i Egedal d. 26. januar 2023 kl. 17-19 i byrådssalen på Egedal Rådhus.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget ønsker at give borgerne i Egedal Kommune mulighed for at komme med input til planlægningen af den kollektive busdrift.

Derfor afholdes en workshop torsdag den 26. januar, hvor alle kan komme med forslag til, hvordan Egedal Kommunes busdrift bør indrettes, samt til hvor der konkret bør være stoppesteder.

Udvalget ser gerne en masse deltagere, så de kan få flest mulige input til, hvilke ønsker der er til busdriften i kommunen.

Kommuner og regioner på Sjælland beslutter i samarbejde hvordan den kollektive bustrafik skal planlægges. Det er en større proces, hvor der skal tages mange forskellige hensyn. Movia, Danmarks største trafikselskab ejet af kommuner og regioner på Sjælland, står for den overordnede koordinering. Det sker på baggrund af kommuner og regioners samlede ønsker, hvorefter de enkelte byråd og regionsråd træffer de endelige beslutninger om busdriften. Ruteplanlægning er således en svær øvelse i at finde fælles fodslag kommunerne imellem.

Der kan ikke træffes beslutninger til workshoppen, men det er en mulighed for at komme med input til administrationen, Movia og kommunens politiske niveau.

Arrangementet kræver ikke tilmelding – alle er velkomne.

Dato: Torsdag d. 26. januar 2023 kl. 17-19
Sted: Egedal Rådhus i byrådssalen

Priser & Billetter
Gratis
kr0,00
Kategorier
Møde
Møde