Godt nyt til cyklisterne: Ny cykelsti langs Roskildevej

Godt nyt til cyklisterne: Ny cykelsti langs Roskildevej

Cyklister kan glæde sig til en ny cykelsti langs Roskildevej på strækningen mellem Værebro Å og Skrædderbakken. Cykelstien skal give mere sikkerhed og tryghed for de cyklende.

Den nye cykelsti på Roskildevej vil i løbet af 2023-2025 blive anlagt mellem Værebro Å og frem til det sted, hvor Roskildevej forbindes med Skrædderbakken.

Roskildevej er stærkt trafikeret, og det kan føles meget utrygt at cykle på strækningen. I dag er der såkaldte kantbaner på strækningen, dvs. baner for cyklister, som er adskilt fra bilvejen med hvide striber. Med den nye cykelsti vil adskillelsen mellem biler og cykler bliver kraftigt forstærket, og det vil øge sikkerheden og oplevelsen af tryghed for cyklisterne. Midlerne til den kommende cykelsti stammer fra en statslige cykelpulje under Infrastrukturplan 2035.

Bo Brøndum, som er formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget fortæller, at der i kommunen arbejdes hårdt for at få del i de statslige puljer og sikre bedre forhold for cyklisterne. Han er derfor meget glad for, at Egedal er blevet tilgodeset i Infrastrukturplanen. Egedals borgere er flittige cyklister, og ud over at det er sundt for krop og sind at cykle, skal det også være sikkert og trygt, og det vil den nye strækning bidrage til.