Hvor skal kommunen spare? Spareforslag i høring

Byrådet har fredag den 22. juni holdt budgetseminar om de næste 4 års budget. Et kommunalt budget skal balancere og det står klart, at det gør Egedals budget ikke.

På budgetseminaret fredag drøftede Byrådet den økonomiske situation, som den tegner sig på nuværende tidspunkt.

For høje udgifter i 2019

Udfordringen for budget 2019 er primært, at der samlet set er udgifter for 66 mio. kr. mere end der er indtægter, sådan som budgettet ser ud lige nu. Årsagen er, at serviceudgifterne er steget med 37 mio. kr. i forhold til servicerammen og det oprindelige budget, og at anlægsudgifterne på grund af investeringer i byudvikling og renovering på skolebygninger er 33 mio. kr. højere end kommunens overskud på driften kan finansiere.

Servicerammen er statens loft over serviceudgifterne, som alle kommuner skal overholde for at undgå sanktioner.

Derfor er det afgørende, at Byrådet får reduceret serviceudgifterne da en økonomisk sanktion vil lægge et yderligere pres på økonomien.

Forslag skal skabe balance

For at skabe en økonomi i balance har både Byrådet og forvaltningen arbejdet på forskellige forslag til at justere budgettet. Der er samlet set blevet stillet forslag om besparelser og effektiviseringer for 26,6 mio. kr. på service og forslag om at udskyde eller helt sløjfe anlægsprojekter for 54 mio. kr.

Det er disse forslag, der nu kommer i høring.

– Vi er ikke i en ønskesituation. Vores økonomi er presset og det skal vi gøre noget ved. Vi har haft nogle konstruktive indledende debatter i Byrådet og nu vil vi gerne invitere alle borgere til at komme med synspunkter og bemærkninger til forslagene, inden vi går til forhandlingsbordet til september, siger Borgmester Karsten Søndergaard.

Borgmester opfordrer alle til at deltage i høringen

Forslagene ikke er politisk besluttet endnu, og skal først til politisk forhandling til september.

– For Byrådet er det vigtigt at der er åbenhed med at skabe et budget i balance. Derfor opfordrer vi alle til at deltage i høringen, så vi kan få belyst forslagene fra alle sider, siger Karsten Søndergaard.

Når der er skabt et fuldt billede af den økonomiske situation i slutningen af august inviterer Byrådet til borgermøde, hvor budget 2019-22 bliver fremlagt, som det ser ud på dette tidspunkt.

Det sker den 28. august fra kl. 18:00 til 21:00 på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Høringsmaterialet 

I høringsmaterialet kan man dels se “Budgetforslag 2019-22”, der beskriver budgettet, som det ser ud nu.

Derudover kan man se en række såkaldte “prioriteringsforslag”, der udgør de forslag til besparelser, effektiviseringer og udvidelser, der skal skabe balance i økonomien og det er disse forslag, der er i høring.

Se budgetforslag og prioriteringsforslag her.

Høringsfrist

Høringsfristen løber fra den 26. juni til den 29. august kl. 12:00.

Du kan læse mere på Egedal Kommunes hjemmeside:
http://www.egedalkommune.dk/budgetforslag2019-22
(Pressemeddelelse)