Hvordan har du det? 2.450 Egedal-borgere bliver spurgt om deres sundhed

Hvordan har du det? 2.450 Egedal-borgere bliver spurgt om deres sundhed

Den næste tid bliver 2.450 tilfældigt udvalgte Egedal-borgere spurgt om, hvordan de har det. Det sker for at kunne fortsætte og udvide den målrettede forebyggelse og behandling.

Har du nogen at tale med? Hvor meget sidder du ned i løbet af en almindelig dag? Det er nogle af de spørgsmål, man får i undersøgelsen ’Hvordan har du det?, som skal give et unikt billede af befolkningens sundhed nu og her. Resultaterne bliver brugt til at forbedre de løbende sundhedsindsatser i Egedal, i regionen og i hele landet.

En sund kommune – men det kan blive endnu bedre

I Egedal går det generelt rigtig godt med sundheden. Ved sidste undersøgelse af samme slags lå kommunen over landsgennemsnittet på langt de fleste parametre, og i 2020 var Egedal landets femte sundeste kommune målt på det nationale Sundhedsbarometer.

Skoen trykker bl.a. lidt, når det gælder inaktivitet, overvægt og ensomhed i Egedal, og det er der stort fokus på at gøre noget ved.

Corona gør besvarelserne endnu vigtigere

Undersøgelsen lander hos de mange tusind Egedal-borgere efter næsten et år med corona, og det gør det endnu vigtigere at få så mange svar tilbage som muligt.

Man kan se, om man er udtrukket til at være med i undersøgelsen, ved at tjekke, om man har fået spørgeskemaet ’Hvordan har du det?’ i sin digitale postkasse (e-Boks).

’Hvordan har du det?’ er en del af landets største sundhedsundersøgelse, som nu foretages for fjerde gang.
I alt vil 300.000 borgere over hele landet modtage spørgeskemaet enten via e-Boks eller som fysisk brev. I Region H vil 100.000 borgere modtage spørgeskemaet ’Hvordan har du det?’, og i Egedal 2.450.
Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres i marts 2022 og samles på danskernessundhed.dk.
Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte borgere over 16 år.

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden