Innovationsfestivalen Afsnit I: SPECIALKONKURRENCE: EGEDALUDFORDRINGEN. Vind 20.000 kr.

Innovationsfestivalen Afsnit I: SPECIALKONKURRENCE: EGEDALUDFORDRINGEN. Vind 20.000 kr.

I forbindelse med Afsnit I 2015 i Egedal har du mulighed for at vinde 20.000 kr. til et projekt, der styrker fællesskab og sund livsstil. Egedaludfordringen søger nye ideer til, hvordan livet for den enkelte borger i Egedal kan blive sundere og fyldt med livsglæde, og hvordan fællesskaberne i kommunen kan styrkes. Ansøgningsfristen er d. 5. november.

Egedaludfordringen ønsker forslag til projekter, der kan stille spørgsmål ved ”normalen”, når denne opstiller standarter, der er urealistiske og som skaber et forventningspres. Her tænkes især på krops- og modeidealer, pres i forbindelse med uddannelse og job og kost- og sundhedsnormer.
Hvor ”normalen” fører fx til mobning, lavt selvværd og ensomhed, ønsker Egedaludfordringen at modtage forslag, der modvirker og mangfoldiggør disse standarter og lindrer de mange, der lider under dem.
Gode vaner og fællesskabets ressourcer
For folk der ønsker at justere deres livsstil, er tilbagefald til gamle vaner den største udfordring.
Egedaludfordringen vil se bud på, hvordan vi fastholder hinanden i gode vaner og hvordan kollektivets ressourcer – som familien, arbejdspladsen, foreninger, uddannelsesinstitutionen el.lign. – kan støtte den enkelte i sine valg.
Egedaludfordringen har interesse i nye fællesskaber, som knytter kommunens borgere sammen på nye måder. Det er både tale om fællesskaber for den almene borger og for de marginaliserede.
Formålet er at skabe nye samarbejder mellem kommune, virksomheder og borgere om centrale udfordringer i Egedal Kommune.
Vind 20.000 kr. til gennemførsel af projektet
Vinderen modtager 20.000 kr. til gennemførsel af projektet, og tilknyttes efterfølgende en baggrundsgruppe med repræsentanter fra Egedal kommune og Rotary Morning.
Hvornår og hvordan
Egedaludfordringen afholdes i forbindelse med innovationsfestivalen Afsnit I 2015.

  • Senest d. 5. november skal dit/ jeres projektforslag være uploadet HER
  • D. 11. november kl. 19.30 afholder vi en Egedaludfordringen-workshop for interesserede konkurrencedeltagere i Egedal Kulturhus. Alle borgere, foreninger, virksomheder og enkeltpersoner kan byde ind med en idé.
  • D. 14. november kl. 15-18 er der ”projektbattle” på Stenløse Kulturhus. Konkurrenceprojekterne indgår i en proces med coaching fra professionelle projektmennesker, repræsentanter fra Rotary Morning og Egedal Kommune. Processen skal styrke projektets koncept og organisering. Projekterne pitcher afslutningsvis for juryen og øvrige projektdeltagere.
  • D. 14. november: Kåringen af vinderprojektet foregår i forbindelse med Afsnit I’s prisuddelingsfest, som starter kl. 19.30. Mellem kl. 18 og 19.30 inviterer Egedaludfordringen på aftensmad i Afsnit I-restauranten på festivalen.

Find Egedaludfordringenfacebook
Kontakt:
Jacob Fog Topp
Udviklingskonsulent/ Specialkonsulent, Borgerkontakt
Center for Borgerservice
Jacob.Fog.Topp@egekom.dk
Egedaludfordringen er formuleret i et samarbejde mellem Egedal Kommune og Rotary Morning.

Egedaludfordringen arrangeres i samarbejde med innovationsfestivalen Afsnit I.

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden