Klik på knappen og vis på kort

Røde Kors har mange aktiviteter i Egedal kommune, som kun løses, fordi der er rigtig mange aktive frivillige.

Vores seneste aktivitet er Venner viser vej, som opstod i forbindelse med at kommunen fik mange flygtninge fra Ukraine. De frivillige mødes hver tirsdag med familierne i en slags café og indimellem tager de også på tur rundt i landet. For tiden er mødestedet Engbo i Ølstykke. Vil du vide mere om Venner viser vej så kontakt Pia på PMR@post11.tele.dk.

Vi et Familienetværk, som inviterer familier, der har det svært, til at deltage i en masse forskellige aktiviteter, for derigennem at knytte nye kontakter og få et frikvarter i en måske svær hverdag. Det er lige fra at spise og lege sammen, til at tage på ture. Når man deltager i Familienetværket har man også mulighed for at komme på Familiecamp i skoleferierne. Man mødes hver anden uge. Du kan høre mere om Familienetværket ved at kontakte Claus på egedal.al.familienetvaerk@rodekors.dk

Igennem rigtig mange år har mange damer strikket, hæklet og syet for Røde Kors og her i Røde Kors Egedal har vi to flittige nørklegrupper – en i Ølstykke og en i Stenløse. Alt hvad de fremstiller sendes til Kliplev og derfra videre ud i verden og er med til at gøre en stor forskel for modtagerne. Har du lyst til at vide mere om denne aktivitet, så kontakt Merete på cafe_gus@mial.dk vedr. Ølstykke eller Kate på katecaroc@outlook.dk vedr. Stenløse.

Den årlige landsindsamling til Røde Kors er vi også en del af. Hvert år omkring september måned søger vi indsamlere til hele Egedal kommune. Interesserede kan melde sig hos bestyrelsesformanden Anne-Mette Rathsach på tlf. 29 77 03 92 eller på mail egedal.formand@rodekors.dk

JULEHJÆLPEN er ligeledes en opgave, som Røde Kors Egedal deltager med. Hvert år uddeler vi julehjælp til trængte familier. Hjælpen uddeles via kontakt og ansøgninger som kommunen har indsamlet.

Ultimo 2018 startede vi Qnet, som skal være et netværk for voldudsatte kvinder og børn, som skal have støtte til at komme videre i livet efter ophold på krisecenter. Opgaven løses i samarbejde med krisecentret. Vi har nu en gruppe frivillige, der har lyst til at være en del af denne vigtige opgave.

Senest har vi i samarbejde med Egedal Kommune og Alzheimerforeningen stiftet et Besøgsnetværk – aktive Demensvenner i Egedal hvor frivillige er sammen med borgere med demens en gang i mellem, også for at give et frirum for pårørende. Vil du høre mere om denne gode og meget efterspurgte aktivitet så kontakt Lene på lenher@rodekors.dk.

En vigtig og stor opgave er selvfølgelig vores butik i Egedal Centret, som er med til at understøtte de mange aktiviteter der igangsættes i afdelingen og på landsplan. I butikken arbejder en masse frivillige med at sælge alt det som doneres til Røde Kors, bl.a. fra tøjcontainerne, men også alt det vi kører ud og henter rundt om i kommunen. Butikken har en flot omsætning. og har mange travle timer, så derfor skal der også være mange frivillige til at løse opgaverne i de timer hvor butikken er åben. Du kan læse om butikken her www.facebook.com/rodekorsbutikegedal. Hvis du vil være frivillig i butikken så kontakt John på egedal.butik@rodekors.dk

Har du fået lyst til at høre mere om, hvad det vil sige at være frivillig og hvor der vil være en opgave, der passer til dig, så kontakt bestyrelsesformand Anne-Mette Rathsach på tlf. 29 77 03 92 eller mail egedal.formand@rodekors.dk


Røde Kors Egedal

Egedal Centret 99, 3660 Stenløse

Hjemmeside: www.rodekors.dk/afdelinger/egedal

Facebook Egedal Lokalafdeling: https://www.facebook.com/rodekorsegedallokalafdeling
Facebook Røde Kors-butikken: https://www.facebook.com/rodekorsbutikegedal

 

Anmeldelser

Skriv en anmeldelse

Anbefal
Uddyb gerne din oplevelse
Hvor mange stjerner
Publicer ...
Din anbefaling er afsendt
Venligst udfyld alle felter
Captcha check failed