Julehjælp i Egedal 2021- her kan du søge!

Julehjælp i Egedal 2021- her kan du søge!

Julen nærmer sig…og for nogle har julen været en bekymring i længere tid – særligt hvis man er enlig forsørger og økonomisk trængt – så er der ikke råd til at holde jul.

Vi har samlet oplysninger om hvor der er mulighed for at søge om julehjælp.

ALIVE-kirken – Ølstykke

Julehjælp uddeles hvert år ved juletid af Alivekirken til økonomisk trængte personer/familier i Hillerød og Ølstykke og omegn. Julehjælpen uddeles i december måned.

Julehjælpen består af en flyttekasse fyldt med alt det der hører sig til en god traditionel julemiddag. Derudover kan flyttekassen indeholde julemusik, slik og meget andet godt.
Alivekirken samler hvert efterår penge ind til julehjælp i Hillerød og Ølstykke. I 2020 blev der uddelt julehjælp til 270 personer/familier i Hillerød og Egedal kommuner.
Læs mere om Alive-kirken: http://www.alivekirken.dk/

Find ansøgningsskema online:
https://www.egedalkommune.dk/media/14170/alivekirken-julehjaelp2021.pdf

Ansøgning via Egedal Kommune. Du kan dog få ansøgningsskemaet udleveret i Borgerserviceskranken på Egedal Rådhus, udfylde det og aflevere det i Borgerserviceskranken igen.

Ydelse og Stab i Center for Arbejdsmarked og Ydelse står for koordineringen. Du skal bo i Egedal Kommune for at kunne søge. Ansøgningsfrist den 23. november 2021. Alle ansøgere vil få besked hurtigst mulig efter fristens udløb. Julehjælpen udleveres ved et hyggeligt arrangement lørdag den 18. december 2021 om eftermiddagen i ALIVE-kirken Ølstykke, Kornvænget 1 B, 3650 Ølstykke.

Dansk Folkehjælp

Søges på Nettet – http://www.folkehjaelp.dk Ansøgningsfrist tirsdag den 30. november 2021. Ydelse og Stab i Center for Arbejdsmarked og Ydelse står for koordineringen og undersøger om borgeren er på overførselsindkomst, enlig og forsørgelsespligtig til hjemmeboende børn under 18 år.

Egedals Private Julehjælp

Alle fortjener en god jul – Egedals private julehjælp består af private lokale ildsjæle. De hjælper familier med få midler til at få en god jul med god mad og gaver.

Læs mere på hjemmesiden: https://egedaljulehjaelp.dk/ og Facebook: https://www.facebook.com/groups/1848222498732356

Har du spørgsmål er du velkommen til, at kontakte Amalie Kleindienst på telefon eller mail.
Tlf. 30 30 08 17 / info@egedaljulehjaelp.dk

Frelsens Hær

Søges på Nettet – www.fhjulehjælp.dk. Ansøgningsskema er tilgængelig i perioden 1. – 30. november 2021. Status på ansøgningen kan ses på samme side.

Ganløse og omegns Børnebande

Børnebandens mission er at hjælpe børn i familier i nærmiljøet, så de får en barndom på så lige vilkår som muligt med deres jævnaldrene kammerater. Hjælpen kan bestå i mad, penge, tøj, julegaver og mad, sommerferieoplevelser mm.

Facebook: https://www.facebook.com/Ganl%C3%B8se-Omegns-B%C3%B8rnebande-525093297579530

Julehjælpen

Søges på Nettet – http://www.julehjaelpen.dk alt foregår elektronisk.

Ledøje-Smørum Kirker – Menighedsplejen

Menighedsplejen kan hjælpe ved forskellige behov til flere formål, herunder uddeling af julehjælp til økonomisk trængte.
Ansøgningsfrist 14. december

Du kan hente ansøgningsskema online: https://ls-kirker.dk/file/1197670
Læs mere på hjemmesiden: https://ls-kirker.dk/page/9462/menighedsplejens-legat

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen uddeler igen i år julehjælp til børnefamilier, der har det svært. Hjælpen er økonomisk, og der kan søges om 500 kr. pr. barn i familien.
Ansøgningsfristen er fredag den 10. december kl. 10.
Læs mere på hjemmesiden: http://www.moedrehjaelpen.dk

Røde Kors – Egedal

Igen i år tilbyder Røde Kors Egedal julehjælp til udsatte familier. Familierne skal være bosiddende i kommunen og have børn under 18 år.
Find ansøgningsskema og send via borger.dk.
Har du ikke en printer, kan du få ansøgningsskemaet udleveret i Borgerserviceskranken på Egedal Rådhus og udfylde det og aflevere i Borgerserviceskranken igen.

Ansøgningsfrist 8. december 2021.
Alle ansøgere får svar senest den 12. december 2021 og information pr. e-mail eller sms om hvor og hvornår julehjælpen kan hentes.

Stenløse og Veksø Kirke – Menighedsplejen

Julehjælp kan søges her: https://forms.churchdesk.com/f/7oz3l-3hVb.
Ansøgningsskemaet åbnes 1. november og lukkes igen 1. december.

Læs mere på hjemmesiden:
https://www.stenlosekirke.dk/page/6882/s%C3%B8g-om-hj%C3%A6lp-eller-st%C3%B8tte

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden