Kom med på workshop: Kunstnerisk lys skaber tryghed i Ølstykke Idrætsområde

Kom med på workshop: Kunstnerisk lys skaber tryghed i Ølstykke Idrætsområde

Torsdag den 7. oktober kl. 16.30 – 18.00 får du lejlighed til at møde lyskunstner Jakob Kvist, der vil fortælle om lyskunstværket Den Kromatiske Passage, der er skabt til Ølstykke Idrætsområde.

Den Kromatiske Passage er sat i værk som følge af borgerinddragelsen i forbindelse med udviklingen af Ølstykke Helhedsplan og kommunens nye kunststrategi fra 2020, hvor borgerne i Ølstykke ønskede mere lys og tryghed. Lyskunstværket skal være med til at fremme mobilitet, wayfinding og tryghed i dagtimer og mørke, samt binde de eksisterende institutioner tættere sammen. Med andre ord skal være med til at ændre forvandle de skumle stier i idrætsområder til en flot og interessant tur. Jakob Kvist er en internationalt anerkendt og prisvindende lyskunstner, som arbejder med midlertidige og permanente værker i spændingsfeltet mellem kunst, design, arkitektur og musik.

På turen mødes vi ved Ølstykke Svømmehal og går den første del af ruten hen til Ølstykke Hallen, hvor resten af mødet vil foregå blive afholdt indenfor. Her vil Jakob Kvist give en præsentation af projektet. Han har til lejligheden medbragt sit lysbord, og vil give os i processen med at vælge farver til et lysprojekt.

Undervejs taler vi med kunstneren om hans greb med at anvende kunstnerisk lys til at øge trygheden og anvendelsen af stien, hvordan man egentlig kan skabe et lyskunstværk, der er smukt at se på i dagslys og mørke og andre spørgsmål du som deltager må brænde med.

Som deltager inviteres du til at eksperimentere med farver ved kunstnerens lysbord og du får du mulighed for at give forslag til farver og farveforløb til værket. Alle input vil Jakob Kvist have med i sine overvejelser i realiseringen af værket.

På mødet vil der være lidt at drikke og en snack/frugt.

Den Kromatiske Passage er i sin helhed kunstnerisk lys på 750 meter sti og i 3 tunneller. Egedal Kommune har rejst 361.500 kr. til fase 1 via midler fra Kunstpuljen og Center for Teknik- og Miljøs driftskonto for broer og tunneller til at etablere lys i to af de tre tunneller på strækningen.

Fase 1 etableres i løbet af dette efterår og er startskuddet til at søge eksterne midler med henblik på at realisere projektet i sin helhed, der koster 2,8 mio. kr. og er afhængigt af at der rejses eksterne midler. I slutningen af 2021 gøres der status over resultatet af ansøgningerne, og det vil blive prioriteret om/hvor meget af projektet, der kan realiseres, udover de to tunneller.

Program:

Start kl 16.30: Foran Ølstykke Svømmehal, Stadionvej 14, 3650 Ølstykke

Vi går den første del af strækningen, hvor det 750 meter lange lysværk er tænkt til

Ca. kl. 17.00: Vi trækker indenfor i Ølstykke Hallen, Tranekærvej 1, 3650 Ølstykke

Ca. kl.  18.00: Arrangementet slutter

Tilmelding er ikke nødvendig, men du kan reservere en stol ved at tilmelde dig her: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/e8i2k53705.

 

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden