Kommunens energispareindsats har virket og fortsættes

Kommunens energispareindsats har virket og fortsættes

Der er fortsat behov for at spare på energien som følge af energikrisen, og i Egedal er der gjort gode erfaringer med de indførte tiltag. Dæmpet vejbelysning, 19 grader i offentlige bygninger og et fredagslukket rådhus er nogle af de tiltag, som fastholdes frem til 1. april 2023 i Egedal Kommune.

Fra den 1. oktober 2022 indførte Egedal Kommune en række energibesparende initiativer, hvoraf nogle var på anbefaling af regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) og andre var tiltag, som Egedal Kommune ønskede at prøve af som bidrag til den samlede energispareindsats.

På anbefaling fra KL og regeringen sænkedes temperaturen til 19 grader i offentlige bygninger med undtagelse af plejecentre, døgnpladser, vuggestuer og børnehaver. Kommunen følger også anbefalingen om at slukke al unødvendig udendørs belysning, hvor det ikke er til fare for person- og/eller materielskade. Og derudover har lyset været dæmpet i store dele af kommunens vejbelysningsmaster, så lysstyrken er på 10 % af normal lysstyrke mellem kl. 22-06.

Fortsat fredagslukning på rådhuset

Det har vist sig at være en effektiv spareindsats at holde rådhuset lukket om fredagen. De foreløbige målinger viser, at der i oktober på rådhuset er sparet 25 % på varmeforbruget – selv når der korrigeres for de varme temperaturer i oktober i år. Derudover er også sparet 17 % på el på rådhuset i forhold til oktober sidste år. Rådhuset har arbejdet med forskellige tiltag til at spare på elforbruget, blandt andet slukkes det automatiske lys hurtigere end tidligere, og der er lavet hovedafbrydere på strømforbrugende artikler, hvor det er muligt.

Rådhuset vil derfor fortsat være lukket om fredagen frem til 1. april 2023. Dog, som nu, kun for fysisk fremmøde, så borgerne kan få hjælp og vejledning over telefon og e-mail.

Individuelle løsninger

Egedal Kommune har fortsat ikke et måltal for energibesparelsen, da der er stor forskel på, hvilke indsatser det er muligt at lave på eksempelvis et plejehjem og en administrativ bygning. Derfor tages der udgangspunkt i den enkelte matrikel, så ledere og medarbejdere er med til at gøre deres bedste for at spare på energien samtidig med, at der drages omsorg for de mennesker, der er i bygningen.

Tip Egedal
Hvis du synes, at der er steder, hvor kommunen har foretaget en fejlvurdering eller der er steder, hvor der kunne skrues ned for lysstyrken eller foretages andre ændringer, så giv et tip på: ‘Tip Egedal’: egedalkommune.dk/tip-egedal

Du kan finde gode tips til energibesparelser på hjemmesiden sparenergi.dk

Læs mere: https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2022/november/egedal-fortsaetter-energispareindsatsen

LOKAL REKLAME

Sponsoreret indhold

Loader…
En personlig mekaniker har mange fordele!

En personlig mekaniker har mange fordele!

"Før i tiden brugte jeg værksted alt efter hvilket bilmærke jeg havde – men da jeg blev træt af at skulle til andre byer, så bestilte jeg en værkstedstid hos Johnny i Service Centret i Ølstykke.
Det er 12 år siden, og her er jeg blevet. Johnny er i mellemtiden blevet til ”Johnny og Jonathan”, som kigger på min bil – og jeg har stor tillid til dem begge!

For mig betyder det noget, at jeg kan aflevere min bil til service og reparation, og jeg bliver ringet op, hvis det viser sig at der skal laves andet end det jeg havde forventet på forhånd. Ligeledes får jeg altid at vide, hvad jeg skal være opmærksom på andre ting, der indenfor nær fremtid skal kigges på. Priserne er rimelige, og vi har gensidig tillid til hinanden. I perioder har det også været rart, at det var muligt at betale regningen over flere rater med værkstedskontoen.

Ønsker du en personlig mekaniker, som kan servicere din bil uanset mærke – og naturligvis stadig overholde garantien – så kan jeg på det varmeste anbefale dig at bestille tid hos Service Centret Hella Service Partner i Ølstykke."

Pernille Bloch Madsen, Ølstykke

Book en tid hos Service Centret i Ølstykke! 

Service-Centret – Hella Service Partner
Frederiksborgvej 35 - 3650 Ølstykke

Tlf. 47 10 09 17 / 21 60 61 47
Mail: auto@service-centret.dk

Bestil tid på hjemmesiden Service-centret.dk

Vores Egedals Partnere

Vi har så mange fantastiske steder i Egedal

Har du besøgt nogen af disse steder?

Loader…

Fremhævede virksomheder

Vores Egedals annoncører

Loader…