Konkurrence for unge – deltag og vind 10.000 kr.

Konkurrence for unge – deltag og vind 10.000 kr.

Konkurrence for unge – deltag og vind 10.000 kr.
Præmien skal bruges på ungelivet i Egedal – vinderholdet bestemmer til hvad!

Egedal Kommune udskriver en konkurrence, der sætter fokus på det gode ungdomsliv i Egedal. Alle unge ml. 13-25 år, som bor i Egedal, er inviteret til at deltage.
Unge skal formidle, hvad er det gode ungeliv i Egedal, og hvordan gør vi Egedal til et endnu bedre sted at være ung. De unge bestemmer selv, hvordan de vil formidle deres budskaber, men det skal munde ud i en form for et produkt. Det kan f.eks. være et essay, en videofilm, skulptur, sang eller noget helt andet.
Præmien udgør 10.000 kr., som skal bruges på noget, der er med til at skabe et godt ungeliv i Egedal. Det er vinderholdet, der bestemmer, hvordan de 10.000 kr. skal bruges og være med til at skabe merværdi for unge i Egedal.
Formålet med konkurrencen er at:

 • skabe refleksion og debat blandt unge omkring det gode ungeliv
 • få indblik i det gode ungeliv
 • sætte ungelivet på dagsordenen
 • skabe et godt ungeliv

Hvad går konkurrencen ud på?
I unge skal på en eller anden måde formidle det gode ungeliv – hvordan er det at være ung i Egedal, og hvordan kan vi gøre Egedal til et endnu bedre sted at være ung?
I kan vælge at skrive en stil eller et essay, udarbejde en videofilm, skulptur, avis, fotoudstilling eller en radiomontage, skrive en sang, gennemføre en happening eller andet. Der er ingen begrænsninger for, hvordan I kan formidle jeres budskaber.
Jeres budskaber skal munde ud i en form for et produkt, som kan uploades på kommunens hjemmeside. Det kan f.eks. være i form af skrevne dokumenter, billeder, videoer, lydfiler eller andet. Hvis selve produktet ikke kan uploades, skal I dokumentere produktet i form af billeder, video, lydfil eller andet, som kan uploades.
Hvem kan deltage?
Alle unge ml. 13-25 år, som bor i Egedal, er inviteret til at deltage.
I skal deltage som et hold med minimum 4 unge. Det kan f.eks. være en 7., 8., 9. eller 10. klasse, en klasse i gymnasiet, en ungdomsklub, et hold i ungdomsskolen, et fodboldhold, en spejdergruppe, en vennegruppe eller andet. I kan altså ikke deltage som enkeltpersoner.
Hvad kan man vinde? Præmien består af 10.000 kr., der skal bruges på noget, der er med til at skabe et godt
ungeliv i Egedal! Vinderholdet bestemmer, til hvad og hvor henne præmien skal bruges – det skal bare gavne og skabe merværdi for unge i Egedal.
Præmien kan bruges på noget i skolen, klubben, foreningen, i det offentlige rum eller andre steder, f.eks. basketballkurve i skolegården, nye faciliteter i ungdomsklubben, nye bolde til idrætsforeningen, skraldespande på cykelstierne eller andet.
Der er tre kriterier for, hvad præmien kan bruges til:

 • den skal være tilgængelig for andre unge udover selve vinderholdet,
 • den skal være ’fysisk’, og
 • den må ikke være til gene for andre borgere.

Præmien kan altså ikke bruges på noget, som kun kommer de enkelte unge på vinderholdet til gode, på éngangsevents, oplevelsesture eller lignende. Hvis vinderholdet består af f.eks. en hel ungdomsklub eller et fotohold i ungdomsklubben, så må præmien godt bruges i klubben eller til holdet – her vil præmien komme andre unge til gode, når nye unge starter i klubben eller på holdet. Vinderholdets anvendelse af præmien skal godkendes ud fra de ovenstående tre kriterier.
Bedømmelseskriterier
Vi lægger i bedømmelsen vægt på, at:

 • produktet formidler jeres bud på:
  – hvordan er det at være ung i Egedal, og
  – hvordan kan vi gøre Egedal til et endnu bedre sted at være ung
 • det er jer selv, der formidler jeres budskaber gennem produktet
 • produktet fremstår seriøst og gennemarbejdet
 • produktet eller dokumentationen af produktet må offentliggøres og kan uploades på www.egedalkommune.dk

Produkterne vil blandt andet blive uploaded på facebook/Egedal Caravan – campingvognen. Her kan I kommentere og ’like’ hinandens produkter og budskaber. Bedømmelsesudvalget vil også lade sig inspirere af kommentarer og ’likes’ på facebook.
Tilmelding
For at deltage i konkurrencen skal I tilmelde jer senest den 7. december 2014. I tilmelder jer ved at sende en mail til Vibeke Bruun-Toft på Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk
Der skal være minimum 10 tilmeldinger for, at vi gennemfører konkurrencen. De tilmeldte hold får besked, om konkurrencen gennemføres så snart, at minimum 10 hold har tilmeldt sig – og senest den 8. december.
Hvis konkurrencen gennemføres, og I ikke fik tilmeldt jer inden den 7. december, kan I stadig tilmelde jer efter den 7.decemer.
Slutdato for konkurrencen
I skal sende produktet til Vibeke Bruun-Toft på Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk senest den 1.februar.
Hvis produktet er en video, lydfil eller lignende, skal I uploade det på youtube.com eller vimeo.com og sende linket til Vibeke. Andre typer af produkter kan I sende som en vedhæftet fil. Hvis I er i tvivl om, hvordan I skal aflevere jeres produkt, så ring endelig til Vibeke.
I skal i mailen skrive, at I er indforstået med, at produktet offentliggøres blandt andet på kommunens hjemmeside og facebook. Hvis I er under 15 år, skal vi have samtykke fra jeres forældre på, at produktet må offentliggøres. Når I sender jeres produkt, kan I vedhæfte samtykkeerklæringer fra jeres forældre, eller jeres forældre kan give samtykke ved at sende en separat mail til Vibeke.
Jeres produkt vil blive offentliggjort og uploaded på blandt andet www.egedalkommune.dk og facebook.com/Egedal Caravan – campingvognen umiddelbart efter, at vi modtager det.
Inden vinderen findes.
Husk at bedømmelsesudvalget vil lade sig inspirere af jeres kommentarer til hinandens produkter og budskaber på facebook. Gå ind på facebook og kommenter på de andre unges produkter – og ’like’ de budskaber og produkter, som I synes om og er enig i. Hvis det ikke er jer, der vinder, er det måske jeres gode venner, der vinder!
Og vinderen er…
Vinderholdet får besked i midten af februar 2015.
Vinderholdet skal på en eller anden måde fremvise eller opføre sin formidling af det gode ungeliv på en ungekonference, som vi gennemfører den 28.februar 2015. På ungekonferencen deltager unge, politikere og medarbejdere fra kommunen. Vinderholdet skal på ungekonferencen præsentere, hvad de har besluttet, deres præmie skal bruges til.
Vil I vide mere
Konkurrencen gennemføres i forbindelse med Egedal Kommunes fireårige indsats ”Ung i Egedal”. Vi arbejder her for at skabe et godt ungeliv og gøre Egedal til et endnu bedre sted at være ung.
Har I spørgsmål til konkurrencen eller ”Ung i Egedal”, kan I kontakte udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på telefon 7259 6524 eller mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden