Fra venstre: Ditte Danielsen og Susanne Dandanell, underviser på kursus.

Kursus styrker relationen til dit barn og hjælper til færre konflikter

Den 22. august opstarter Egedal Kommunes kursusforløb De Utrolige År – et forløb, der igennem årene har hjulpet mange forældre til en bedre relation til deres børn, og dermed et bedre familieliv.

Som familie kan man være kørt fast i et uheldigt mønster, som man gerne vil bryde. Kursusforløbet De Utrolige År hjælper forældre til at få bedre relationer til barnet, og derigennem færre konflikter.

Aktiv deltagelse og investering af tid
Kurset er gratis men kræver en investering fra forældrene. Det betyder bla. at deltagerne forpligter sig til at deltage aktivt i hele forløbet, der varer 20 uger. Deltagerne udfordres løbende. En udfordring kan være, at man i den kommende uge skal afsætte tid til at lege med sit barn, eller huske at rose positiv adfærd.

-Vi kommer ikke med et kvik-fix, men vi giver forældrene mulighed for at få kigget på deres relation til barnet. Den bøvlede tandbørstning kan f.eks. opleves som problemet, men problemet bunder måske i relationen til barnet. Vi oplever, at når relationen mellem forældre og barn styrkes, så løser det med tandbørstningen ofte sig selv, fortæller Susanne Dandanell, der underviser på kurset.

Forældre får gode værktøjer
Undervisningen tager udgangspunkt i det evidensbaserede program “De Utrolige År”, der igennem 20 uger støtter forældrene i en udvikling.

– Vi oplever, at kurset er en væsentlig lejlighed for forældrene til at få talt børneopdragelse. Man sætter lup på sine egne værdier og på de “nedarvede” værdier, man ubevidst tager med fra den opdragelse man selv har været igennem. Når forældrene får tid til den snak, bliver de klogere på, hvad det rent faktisk er de gør, fortæller Ditte Danielsen, der også underviser i De Utrolige År.

Undervisernes oplevelse er, at mange forældre gerne vil snakke om konsekvenser. De vil lære at opdrage – men kurset tager fat et andet sted, nemlig i relationen. Og så bliver konsekvensen den sidste knap man drejer på.

Kursusinformation:
Kurset starter 22. august. Alle deltagere interviewes inden opstart. Der er begrænsede pladser. Kurset er for forældre med børn/barn i alderen 3-6 år.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om forældrekurset, er du velkommen til at kontakte pædagog Susanne Dandanell: Susanne.Dandanell@egekom.dk, telefon 7259 9335.