Søg

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Læs mere om lokalafdelingen og arrangementer her:
http://kommunesider.aeldresagen.dk/5/egedal/stenloese/Sider/default.aspx