Søg

Egedal Autismeforening blev stiftet den 25. februar 2010 af en gruppe forældre til børn med autismespektrumsforstyrrelser (ASF). Det skete efter et ønske om at skabe bedre vilkår for personer med ASF bosiddende i Egedal eller på anden vis med tilknytning til kommunen.

Vi er en del af Landsforeningen Autisme og hører under Kreds Storkøbenhavn.

Foreningens formål

Foreningens formål er i samarbejde med Landsforeningen Autisme og i overensstemmelse med landsforeningens formål at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med ASF.
Læs mere på foreningens hjemmeside: www.autisme-egedal.dk/