Egedal Erhvervsforenings formål er:
At være interesseorganisation for alle offentligt registrerede erhvervsdrivende og erhvervsgrupper i  Egedal kommune.
Foreningen arbejder for erhvervsfremme i kommunen med særligt fokus på:

  • At sikre de bedst mulige  vilkår for foreningens medlemmer også i lokalområderne.
  • At fastholde lokale arrangementer med et socialt og oplysende indhold.
  • At formidle viden og medvirke til erfaringsudveksling.
  • At være sparringspartner for iværksættere og etablerede virksomheder.
  • At hjælpe nye virksomheder med at finde sig til rette.
  • At sikre de bedst mulige rådgivningsfaciliteter med afsæt i lokale behov.

Foreningen ønsker at tiltrække alle typer af virksomheder inden for detailhandel, håndværk, produktion, skoler, offentlige forsyningsvirksomheder og aktiviteter inden for sport, kultur og turisme af betydning for erhvervsudvikling og trivsel.

Læs mere på Egedal Erhvervsforenings hjemmeside: egedalerhvervsforening.dk