Egedal Flygtningenetværk yder konkret og praktisk naboskab til de flygtninge, der er kommet til vores kommune.
Vi har i Egedal Kommune 40 medlemmer i

  • Smørum
  • Veksø
  • Ganløse
  • Stenløse
  • Søsum og
  • Ølstykke.

Nogle har meldt sig som kontaktpersoner for en flygtning eller for en familie. Andre er med til at arrangere enkelte aktiviteter. Alle ønsker at bidrage til et godt naboskab i lokalområdet.
Kontakten mellem Flygtningenetværket og den enkelte flygtning er frivillig fra begge sider.
Hvem er vi?

Vi er ganske almindelige borgere, der gerne vil gøre en forskel i lokalsamfundet.
Det kan vi fx gøre som kontaktpersoner for en flygtningefamilie i kommunen.
For nytilflytterne gør en det en stor forskel, at nogen banker på døren eller byder på en kop te eller kaffe i eget hjem. At nogen vil gøre omvæltningen fra flygtning til medborger i Danmark lidt lettere.
For os er det en berigelse at lære om andre forhold og andre mennesker. Pudsigt nok lærer vi også selv meget nyt om Danmark undervejs.
Det kan godt anbefales!
Læs mere om Egedal Flygtningenetværk her: www.egedal-flygtningenet.dk