Egedal Revision er et revisionsfirma, som tilbyder professionel bistand inden for revision, regnskab, skat og rådgivning i det hele taget.

Egedal Revision er etableret i 1981. Vi har til huse på Rådhus Allé 13 i Ølstykke.

Vi hjælper dig med:

 • Skatterådgivning og økonomisk rådgivning
 • Udarbejdelse af årsrapporter med tilhørende skatteregnskab
 • Assistance i forbindelse med skattesager
 • Drøftelser med pengeinstitutter
 • Dødsboskatteopgaver i samarbejde med advokat
 • Udarbejdelse af årsregnskaber
 • Udarbejdelse af momsregnskaber
 • Uarbejdelse af selvangivelser
 • Rådgivning og assistance ved overdragelse og generationsskifte
 • Erklæringsopgaver
 • Bogføring

Vores stærke sider:

 • Personlig og tæt kontakt til kunderne
 • Lægger stor vægt på kvalitet
 • Høj service
 • Veluddannet personale
 • Anerkendt i lokalområdet

Hos os er kunden altid i centrum og den personlige kontakt er det vigtigste.

Vi er kvalitetsbevidste, og giver dig en kvalificeret rådgivning. Vi har god kontakt til stærkere rådgivere, når det kræves.

Som registrerede revisorer kan vi tilbyde lovbestemt revision og udvidet gennemgang i aktie- og anpartsselskaber.

Den registrerede revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket betyder, at du kan have tillid til os som kompetente og ansvarsfulde revisorer.

Vores kunder:
Vores primære kunder driver virksomhed – private virksomheder, interessentskaber, aktie- og anpartsselskaber samt ejerforeninger.
Vores kunder er mellemstore og mindre virksomheder inden for indutri, handel, håndværk, entreprenører, serviceerhverv samt boligforeninger.

Samarbejdspartnere:
Vores samarbejdspartnere omfatter selvstændige bogholdervirksomheder, andre revisorer i Erfa-gruppen, professionelle skatteeksperter, advokater samt forsikringsmæglere.

Dødsbo

Egedal Revision samarbejder med advokaten i dødsbobehandlingssager og giver dig en enkel, men optimal løsning, når du står i en svær situation.

Vi er med ved:

 • Belysning af mulighederne for at gøre skattepligtige boer skattefrie
 • Rådgivning vedrørende anvendelse af forskellige måder at skifte dødsboer på.
 • Opstilling af åbningsbalance
 • Beregning af skat og avancer, herunder ejendomsavancer/aktieavancer, m.m.
 • Beregning af arvestørrelse efter boafgift
 • Indsendelse af dokumenter i dødsbo-behandlingssager.

Kontakt os:
Har du spørgsmål til Egedal Revision eller noget, der vedrører revision, assistance eller regnskab, enten i din virksomhed eller privat, så er du velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne:
Mandag-torsdag kl. 09.00-15.00
Fredag kl. 09.00-14.00
Ellers finder du os på adressen, hvor du også er velkommen.

Egedal Revision
v/ Registreret Revisor Lise Haislund
Rådhus Allé 13
3650 Ølstykke
Tlf. 47 10 05 05
Hjemmeside: www.egedal-revision.dk
Mail: lh@egedal-revision.dk