April 2014:
Egedals Perler-stafetten har til formål, at udbrede kendskabet til alle de skønne “perler” vi har i Egedal og dele de gode steder med hinanden. Vores Egedal vil gerne inspirere til ture i vores eget lokalområde –  og hvad er mere inspirerende end at høre andres bud på skønne steder.

Borgmester Willy Eliasen og 1. viceborgmester Jens Jørgen Nygaard har haft stafetten og har givet os inspirerende beskrivelser fra Egedal.

I dag er stafetten sendt videre til Erhard Filtenborg, som netop har kunnet fejre 40 års jubilæum indenfor lokalpolitik.

Erhard Filtenborg

Her får vi Erhards personlige bud på Egedals Perler:

Naturen er en god gymnastiksal
Gennem mange år har jeg ad varierende ruter løbetrænet hver anden dag fra mit hjem i Ølstykke Stationsby. Et af mine hyppige mål er til Slagslunde Skov og Buresø over Sperrestrup, hvortil kan benyttes forskellige veje og stier ud og hjem.
For eksempel går turen fra Stationsvej ind i Ølstykke Mose (officielt Storesø-Lyngen), hvor man passerer Ølstykke Tennis Klubs dejlige anlæg med klubhus og otte fine baner. Tennisvej fortsætter til vejen Birkemosen, der danner overgangen til den nu snart 20-årige Sperrestrup Skov.

Troldhøj ved sperrestrup

Det sydvestlige hjørne af skoven har Naturstyrelsen indhegnet til en populær hundeskov, og længere fremme ad Tungegårdsvej passeres skovbørnehaven Tungegården. Lidt efter drejes mod nord ind på en sti, som senere fører over en eng til den nordlige del af skoven, hvor Naturstyrelsen et par steder har etableret bænke og bålplads. Undervejs har der været nogle gode kig til Skenkelsø Mølle i vest og den fritliggende Troldhøj mod øst.

I Sperrestrup fører en natursti videre til Slagslunde Skov og Buresø.

 
 

I landsbyen Sperrestrup fører en natursti gennem et smukt, kuperet terræn til Slagslunde Skov. Hvor Kollensøvej støder op til landevejen mellem Slagslunde og Slangerup ligger Gulbjergmose, som blev til en sø efter tørvegravning under 2. verdenskrig. Fra en bakketop tæt ved (med bænk og bålplads) er der en idyllisk udsigt ned mod søen.
Ad grusveje (se evt. Naturstyrelsens folder ”Skovene ved Buresø”) kan turen gå videre til Buresø, som i godt sommervejr er et yndet udflugtsmål, og søen har en god badevandskvalitet.

Badested ved Buresø

Turen tilbage til Ølstykke St. kan alternativt gøres ad Sperrestrupvej over Tosted Mark, hvor digteren Halfdan Rasmussen boede og havde nogle produktive år i halvtredserne. Tosted Mark blev dengang i daglig tale kaldt ”Tosmarken”, og Halfdan tog udtrykket til sig og kaldte sine mere muntre rim og vers for ”Tosserier”.
Da der generelt også er et rigt fugleliv i de nævnte naturområder, har jeg her i foråret lyst til at citere det første vers af Halfdan Rasmussens digt ”Noget om kraft”:

Med store undrende øjne går jeg, hvor anemonerne lyser hvidt. Og midt i forårets lysvæld står jeg og ser mod himlen og spørger blidt. Hvem opfandt lærken og nattergalen? Hvem satte knopper på birk og bøg? Og hvem bestemte, at netop svalen sku’ være svale og gøgen gøg?

Skal jeg nævne en strækning af en anden type, kan det være stien langs jernbanen mod Frederikssund, som nylig er blevet fint asfalteret og forsynet med rækværk, hvor der er skråninger. Her kan vi som vandrere, motionister og cyklister få god gavn af de investerede skattekroner. Jeg har foreslået kommunen, at der opsættes et par bænke på stien ved Ålebækrenden, hvor der er en god udsigt til Skenkelsøs fugleliv og den nærliggende Snostrup Kirke.

Erhard Filtenborg
Byrådsmedlem

Vi takker Erhard for den spændende beskrivelse, som sendte os vidt omkring i vores skønne område.