Søg

HEP-huset er opkaldt efter Harald og Edith Petersen, der flyttede ind i huset i 1942.

Huset ligger på Carlsbergvej 4, fordi Harald var bestyrer af et Carlsberg-depot på stedet fra 1958-1983.
I slutningen af 1990érne skænkede Edith huset til brug for ældre og handicappede i Stenløse.

Den 20. januar 2010 blev der indviet et nyt HEP-hus på stedet, som de to fonde Harald og Ediths Fond og Peter “Sandal” Petersens Fond har bekostet.