LS Erhvervsforening arbejder for at fremme erhvervsudviklingen i området i byerne Ledøje og Smørum. Det betyder støtte til såvel det etablerede erhvervsliv som til personer, der vil starte en ny virksomhed. Vi vil også være med til at præge debatten og samarbejdet om erhvervsudviklingen overfor de lokale politikere.

Der er i området mange spændende virksomheder og en bred vifte af kompetencer, vi opfordrer til aktivt at benytte en lokal virksomhed – hvis det er muligt.

Det netværk, LS Erhvervsforeningen tilbyder, bruges aktivt af både nye og etablerede virksomheder.
LS Erhvervsforening deltager jævnligt i møder med borgmesteren, centerchefer og erhvervsansvarlige i Egedal Kommune.

LS Erhversforening arbejder positivt sammen med kommunens anden Erhvervsforening.
Vi tilskynder alle virksomheder til at blive medlem af LS Erhvervsforening, sammen har vi opnået en positiv indflydelse i dit lokale område.

Læs mere på hjemmesiden: lserhvervsforening.dk
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Led%C3%B8je-Sm%C3%B8rum-Erhvervsforening/372217676275937