Søg

Klubbens formål er, gennem frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde igennem fælles idrætslige aktiviteter, at skabe forståelse for hundens plads i samfundet og gennem erfaringsudveksling at skabe samvær trivsel og glæde der tilgodeser medlemmernes behov og interesser samt fremme den enkelte hundeejers forståelse og interesse for hunden, såvel blandt medlemmer som blandt andre hundeinteresserede.

Vi er i foråret 2005 flyttet til det nye fritidsområde ved Smørum Parkvej, hvor vi har bygget et nyt klubhus. Vi træner i foråret, sommeren og efteråret mandag, torsdag og lørdag. Om vinteren træner vi om lørdagen.
Vi træner lydighed og agility.

Ledøje-Smørum Hundeklub har en hjemmeside, hvor du kan få alle relevante oplysninger: http://www.lsh-hundeklub.dk/