Søg

Frivilligt arbejde i lokalsamfundet er vigtig. Kom med i et netværk af frivillige – lokalt og internationalt motto for Lions klubber overalt i verden er “We serve”. “Vi hjælper”.

En Lions klub er en lokal gruppe af aktive, servicemindede mennesker, der vil gøre et stykke frivilligt arbejde for at hjælpe andre, der har behov for hjælp.

Klubben formål er at gennemføre aktiviteter, hvor medlemmerne bidrager med deres egen gratis arbejdskraft. Således skaber klubben et overskud, som ubeskåret går til hjælp til humanitære og kulturelle formål i ind- og udland.
Dernæst bestræber klubben sig på at skabe et godt kammeratskab og sammenhold i en munter og afslappet atmosfære. Der arrangeres f.eks. foredrag, virksomhedsbesøg eller sociale events med ledsager.
Du bliver også en del af Lions verdensomspændende organisation.

Mange grunde til at blive medlem af Lions
I Lions er alle samfundslag og aldersgrupper med mange forskellige kompetencer repræsenteret. Som medlem vil du komme til at

  • hjælpe i dit lokalområde
  • gøre en indsats – stor eller lille, du bestemmer selv
  • lære at lede f.eks. en aktivitet, et udvalg eller en klub
  • bygge netværk med andre ildsjæle, organisationer, virksomheder mv.
  • få et uvurderligt socialt samvær med klubbens medlemmer

Du vil opdage, at som medlem af Lions vil dit frivillige arbejde blive værdsat, både privat og professionelt.

Historien bag:
Lions Club organisationen opstod i USA allerede i 1917.
Den første klub blev først dannet i København i 1950. Efterfølgende bredte ideen sig ud over Danmark.
Ideen til en klub i Stenløse kom fra Lions Club Ballerup som ‘sendte’ 2 mand til Stenløse for at sondere og tale med interesserede borgere. Dette resulterede i dannelsen af Lions Club Stenløse

D. 23. september 1972 blev klubben chartret ved en højtidelighed på Præstegårdsskolen (nu Lærkeskolen). Dengang var der 19 medlemmer
– ved 25 års jubilæet var der stadig 3 tilbage af de oprindelige medlemmer. Ved vores 40 års jubilæum (2012) er stadig eet af de oprindelige chartre-medlemmer aktiv i klubben.
I 2005 blev klubbens navn ændret fordi der var kommet flere nye medlemmer fra Veksø og herefter blev den kaldt Lions Club Stenløse-Veksø.

Ved 40 års jubilæet i 2012 er klubbens medlemsantal 17.
Klubbens arbejde planlægges ved forskellige møder. I september til juni afholdes 2 månedlige klubmøder (december og juni dog kun eet).
Indholdet på disse møder dækker behandling af de mange ansøgninger som modtages, men også de forskellige aktiviteter som giver indtægterne skal planlægges. Herudover inviteres forskellige foredragsholdere for at klubbens medlemmer også kan få inspiration fra helt andre kilder end de som medlemmerne selv håndterer. Der kan også blive mulighed for et virksomhedsbesøg.
Mange donationer er det blevet til i de forgangne 40 år. Summen udgør kroner 2,6 millioner. Vi forsøger at bruge størstedelen på lokale forhold men der bliver penge til både Nationale (hele Danmark) og Internationale aktiviteter.
Uden penge – ingen hjælp. Og her har Lions klubberne en anden indgangsvinkel end mange loger. Alle penge skal TJENES af medlemmerne gennem personlig indsats. Mange af sådanne aktiviteter kan være dobbeltsidige: Dels gøres en indsats for beboere i et lokal samfund (som f.eks. børnedyrskuet i Veksø) og samtidig skabes et mindre overskud som kan bruges i hjælpearbejdet.
Derudover har klubben også større aktiviteter – som stiller krav om mere mandskab, men som også er de som giver de nødvendige penge til hjælpekassen.

Til gengæld har Lions klubberne ingen administrative omkostninger.
Selvfølgelig har klubberne administrationsomkostninger !! men de betales alle af medlemmerne selv via et kontingent.
Så ALLE penge som tjenes ved en aktiviteter går 100% i den humanitære kasse.

Læs mere på Lions Clubs hjemmeside.