ØFS – Ølstykke Fugleskydnings Selskab af 1913
Som det fremgår af navnet, er Ølstykke Fugleskydnings Selskab stiftet i 1913.
Hvert år, den sidste lørdag i august tidligt på formiddagen, bliver skydebrødrene transporteret af deres koner og kærester til den regerende fuglekonges bopæl, et festligt opbud af mænd i strålende humør mødes således foran den regerende fuglekonges hjem.
Det er skydebrødrene i Ølstykke Fugleskydnings Selskab af 1913, der samles til den årlige fugleskydningsdag, her bydes deltagerne velkommen, der hilses på dannebrog, og skydebrødrene synger morgensang. Herefter byder fugleskydningsselskabet på et glas morgen-bitter, og skydebrødrene er herefter klar til at sidde op i de pyntede hestevogne, som anført af en forridder med fane kører deltagerne gennem Ølstykke by.
Under køreturen er det blevet en sædvane, at der gøres der et kortvarigt stop hos en af byens erhvervsdrivende, som har ønsket at hilse på skydebrødrene, inden de fortsætter til skydestandpladsen på Græstedgaard. Her kan fugleskydningen og de andre af dagens konkurrencer keglespil og skiveskydning tage sin begyndelse i de gamle og hyggelige omgivelser.
Måske bliver du den næste fuglekonge!

Læs mere her: http://www.fugl1913.dk