Idé
Udveksling af erfaringer,
Deltage i fotokonkurrencer.
Fælles udflugter o.a.
En ‘nøgleklub’ hvor man kan benytte klubbens faciliteter uden for klubaftenerne.
Medlemmer
Alle fotointeresserede.
Dog max 30 personer.
Vi har venteliste
Klubaftener
Græstedgaard,
Udlejrevej 13B, 3650
i Ølstykke.
Klubaften er torsdag fra kl. 19:30.
Se mere på hjemmesiden: www.oelstykke-fotoklub.dk