Østsjællands Harmonika Orkester består af 10-12 harmonikaspillere fordelt på 1. – 2. – 3. – 4. og
basstemme – altså næsten som i et symfoniorkester, samt dirigenten, Gitte Sivkjær.

Orkesteret blev stiftet i 1983 af dirigenten, der på det tidspunkt havde harmonikaelever rundt
omkring i hele Østsjælland. ØHO har således holdt både 10 – 20 – 25 og 30 års jubilæum.
Foto fra Østsjællands Harmonika Orkester’s 30 års jubilæum på Græstedgård i Ølstykke.
Her ses nuværende og en række tidligere medlemmer.

Østsjællands Harmonika Orkester er hjemmehørende i Egedal Kommune og er her medlem af
Egedal Kulturelt Samråd, EKS.
ØHO har rejst en hel del i ind-og udland og har derved fået mange kontakter rundt omkring.
Vi er medlem af Danske Harmonikaspilleres Landsforbund, DHL, hvor vi har deltaget i de årlige
landskonkurrencer og kurser.

Hvad spiller vi:
Østsjællands Harmonika Orkester har et alsidigt repertoire og spiller såvel
folkemusik/underholdningsmusik som klassisk musik.

Hvem spiller vi for:
ØHO spiller ofte og gerne ved forskellige arrangementer i hele Egedal. Ved juletid benyttes både
den lokale, – men også de omkringliggende kirker til orkesterets årlige julekoncert.
Kirkekoncerter i årets løb kan også komme på tale, idet orkesteret har repertoire til dette formål.
Orkesteret spiller også meget gerne ved arrangementer uden for Egedal, bl.a. harmonikatræf,
jubilæer, for pensionistforeninger og m.m.
Østsjællands Harmonika Orkester har gennem mange år arrangeret ”Humøreftermiddage”, med
underholdning, fællessang, kaffe/te og kage. Her bruges flittigt ØHO’s sanghæfte, som er
sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond i 2008. Hæftet indeholder over 40 danske sange, velegnet til
fællessang.

Hvor øver vi:
Østsjællands Harmonika Orkester øver i Stenløse, og undervises her i orkesterspil af dirigenten
Gitte Sivkjær.
Optagelse på orkesterhold sker efter aftale med dirigenten.
Orkesteret mødes en gang om ugen fra 1. september til midt juni.

Hjemmesiden:
På orkesterets hjemmeside: www.østsjællandsharmonikaorkester.dk kan man finde mange flere
oplysninger og følge, hvor vi næste gang er at finde, og lidt om, hvad vi går og laver.Man er meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

”Østsjællands Harmonika Orkester’s Venner”
Østsjællands Harmonika Orkesters Venner er en støtteforening til fordel for Østsjællands
Harmonika Orkester. Foreningen blev stiftet i 1998 og har ca. 30 medlemmer. Alle, som har lyst,
kan blive medlem.
ostsjaellands-harmonika-orkester
Østsjællands Harmonika Orkester
Læs mere på hjemmesiden: www.østsjællandsharmonikaorkester.dk