Sammenhold og fællesskab for voksne
Gildet startede i 1986 og vi har været aktive i kommunen siden. De fleste af os har tidligere haft tilknytning til spejderbevægelsen, det er dog ingen betingelse. Blot man overordnet går ind for de samme idealer.
Ligesom spejderne er inddelt i patruljer, så er vi i gildet opdelt i grupper på ca. 6-8 stykker. I grupperne mødes vi privat, og her tager vi så alle mulige emner op – ligesom der engang imellem er opgaver, vi skal løse i gildet – fx arrangere næste møde eller tur.
Vi mødes en gang om måneden i gruppen og ca. en gang om måneden med resten af gildet.  Nogle gange mødes vi med andre gildebrødre. Vi tager også på ture i Danmark og i udlandet. I Danmark er der ca. 5000 medlemmer/gildebrødre, men vi vil gerne være flere.

Sct. Georgs Gildets formål:
At sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling. I fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet – nationalt og globalt.
Lyder formålet lidt højtravende? Måske – men det betyder jo bare at samtidig med, at vi har det sjovt indbyrdes, så har vi nogle holdninger til tilværelsen – og at vi virkelig prøver, at gøre det, som vi siger, at vi gør.

Har du lyst til at vide mere – kontakt:

Connie Nefling 22 39 04 58, Ulla Frederiksen 44 97 72 38 eller Lonny Witt 44 65 42 45.
Du kan også læse mere på: www.sct-georg.dk