Søg

Slagslunde Kirke er en fin lille landsbykirke. Kirken er bygget under seks forskellige tidsperioder, hvor der hver gang er anvendt forskellige byggematerialer. Den ældste del, skibet, er fra 1100-tallet. Murene af rå marksten, frådsten og kridtsten er meget tykke, ligesom hos andre kirker fra samme periode.

Kirkeskibets smukke krydshvælv er fra den sene middelalder. I den ældste kirke var der fladt loft. Hvælvingerne er medvirkende til kirkens gode akustik.

Våbenhuset og det lave tårn er fra 1500-tallet. Begge er bygget af munkesten, men i tårnet er der indmuret nogle kampesten, som muligvis stammer fra det hul, der blev lavet i kirkens væg, da tårnet blev opført. De to klokker er støbt i henholdsvis 1630 og 1631, men kom først til kirken i 1868. Indtil ca. 1700 var der kun en stige op til tårnet. Et trappehus fra 1722 styrtede sammen og blev i 1863 erstattet af det nuværende trappehus af gule mursten, der er pudset og rødmalet.

I 1798 blev der opført en tilbygning mod nord. Her er anvendt meget små røde mursten. Det oprindelige kor blev omkr. 1830 erstattet af en større kvadratisk tilbygning i røde mursten.

Altertavlen af støbejern forestiller skabelsen og blev indviet i 1981. Værket er udført af billedhuggeren Erik Heide og er et hovedværk i moderne dansk kirkekunst.

Døbefonten er fra middelalderen. Under tilhugningen revnede stenen forneden, og den står nu på en skæv, muret fod. Dåbsfadet fra ca. 1650 har syndefaldet afbildet i bunden.

Prædikestolen fra 1613 er udsmykket med de fire evangelister og deres symboler, samt nogle halvnøgne mands- og kvindefigurer, som i klædedragterne har udskårne kalabas-lignende frugter. I kirken findes desuden en degnestol fra 1560.
Kirkens orgel er bygget af Th. Frobenius & Co. i 1956 og udvidet 1989.

Kilder og litteratur
Danmarks Kirker II, Frederiksborg Amt, bd. 4, 1975-79, 2431-2448
Kilde: Slagslunde Kirkes hjemmeside

Læs mere på hjemmesiden: www.slagslundekirke.dk

Slagslunde Kirke
Slagslunde Bygade 1,
Slagslunde,
3660 Stenløse