Søg

Historien fortæller, at en tur i grøften en sen nattetime blev starten på Stenløse Fodbold Venner.
Allerede tilbage i slutningen af 1960´erne havde Søsum-Viksø Idrætsforening afholdt bankospil med det formål, at rejse penge til idrætsforeningen.
Desværre havde man glemt, at dette krævede en selvstændig forening med medlemmer og ikke mindst medlemskort, for at overholde den gældende lovgivning.
Efter en glad – og måske vel fugtig banko aften – endte nogle af deltagerne uheldigvis i grøften. Politiet ankom, og da man erfarede, at de forulykkede havde været til banko, kom det for dagen af reglerne ikke blev overholdt. Resultatet blev, at de ansvarlige i Søsum-Viksø Idrætsforening fik karantæne og idrætsforeningen måtte ikke længere afholde bankospil.
Men som de fleste andre idrætsforeninger i landet havde Søsum-Viksø Idrætsforening vitterlig behov for ekstra tilskud til at drive de mange aktiviteter.
På dette grundlag blev der i efteråret 1969 etableret en ny forening, nemlig Stenløse Fodbold Venner. Bag dette initiativ stod blandt andre slagtermester Pallesen og Christian Mortensen. Sidstnævnte var efterfølgende formand gennem 25 år og var resten af sin levetid, aktivt medvirkende i foreningens arbejde.
Stenløse Fodbold Venners eneste formål var og er den dag i dag, at tjene penge til Stenløse Boldklub ved at arrangere bankospil for foreningens medlemmer.
Formålet må siges til fulde at være opfyldt, idet Stenløse Fodbold Venner gennem årene har doneret bidrag til Stenløse Boldklub i størrelsesordenen 2 mio.kr. Penge der ubeskåret er gået til boldklubben, og som har været medvirkende til at skabe de faciliteter og aktiviteter i Stenløse Boldklub, som vi kender i dag.
Læs mere på Stenløse Fodboldvenners hjemmeside:  www.sbsvenner.dk