Mænds Sundhed udnævner Egedal til Guldkommune

Mænds Sundhed udnævner Egedal til Guldkommune

Forummet ”Mænds Sundhed” har i dag udnævnt 35 kommuner til Guldkommune for deres tiltag der kan give en hjælpende hånd under fædrenes barsel. En af de kommuner er Egedal Kommune, som gør en ekstra indsats for at støtte mændene i forældreskabet og i at blive engagerede og nærværende fædre.

Forum for Mænds Sundhed offentliggør i dag en kortlægning af kommunernes indsatser for fædre, nu hvor der om højst ni måneder, indføres 11 ugers fædrebarsel.

Kortlægningen viser at:
• 35 kommuner er ’farparate’ guldkommuner for deres flotte indsatser
• 18 af kommunerne har ingen oplyste indsatser målrettet fædre
• 79 af kommunerne har en eller flere målrettede indsatser for fædre

Egedal Kommune er altså en af de 35 kommuner der kan smykke sig med titlen ”Guldkommune”.

I Egedal Kommunes sundhedstjeneste er to sundhedsplejersker blevet såkaldte far-ambassadører i ”far for livet”. Deres opgave er at formidle den nyeste viden ud til sundhedsplejersker i gruppen, så de hele tiden er opdateret med nyeste forskning. På den måde har sundhedstjenesten fokus på fædrene, så de kan føle sig inkluderet.

For at styrke kommunernes indsats for fædrene har Forum for Mænds Sundhed etablereret et netværk af Far-ambassadører blandt sundhedsplejersker i 74 kommuner.

De skal stå i spidsen for at fædre inddrages helt på lige fod med mødrene i sundhedsplejens tilbud til familierne. Ligesom der arbejdes for etablering af ’Fars Legestuer’ i så mange kommuner som muligt. Dertil arbejder man sammen med Rigshospitalets fædreforskningsprogram for, at kommunerne også screener og behandler fædre for fødselsdepression.

Fædrene inddrages

Det er altså disse initiativer som Egedal nu belønnes for. Sundhedstjenesten i Egedal har nemlig i flere år haft fokus på at inddrage fædrene f.eks. ved at tænke fædrene ind i besøget ved de nybagte familier.

Her sørges for, at alle journalnotater i barnets journal er placeret på både far og mor. I det sidste år har sundhedsplejerskerne haft fokus på at tiltrække fædrene til de åbent hus arrangementer, som kommunen tilbyder. Desuden tilbyder sundhedsplejerskerne screening til alle fædre for fødselsdepression når barnet er 2 mdr.

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden