Materialeforsinkelser udsætter planlagt renovering af Ølstykke Svømmehal til sommer

Materialeforsinkelser udsætter planlagt renovering af Ølstykke Svømmehal til sommer

Grundet materialeforsinkelser flyttes den planlagte og varslede renovering af Ølstykke Svømmehal til sommeren 2023. Svømmehallen vil derfor være åben med sædvanlige åbningstider frem til nytår, dog undtaget fem dage i uge 50 (2022), hvor hoved-eltavlen i Ølstykke Idrætsområde skal udskiftes.

Renoveringsarbejdet og den varslede lukkeperiode i Ølstykke Svømmehal, fra 24. november til 2. januar, udsættes til sommeren 2023. Det skyldes forsinkelser på lamper og andre komponenter, som først kan leveres til os i det nye år. Forsinkelsen er en følge af de eksisterende forsyningsudfordringer i markedet.

Egedal Kommune planlægger nu at foretage renoveringsarbejdet henover sommerferien 2023, hvor svømmehallen alligevel holder lukket i 3 uger. Projektet forventes at vare 6 uger, så de ekstra 3 uger kan lægges før eller efter sommerferieugerne 28, 29 og 30 – 2023. Hvilken mulighed der vælges, vil blive drøftet nu med de berørte foreninger og brugere. Kommunen vil forsøge at hjælpe med at finde tider i andre bassiner i den nye lukkeperiode.

Midlertidig løsning
Inden for de næste to uger vil en midlertidig udskiftning af svømmehallens defekte lamper sikre tilstrækkeligt lys i bassinet, så det er forsvarligt at holde svømmehallen åben frem til den store planlagte renovering.

Den sene udmelding beklages, men det har ikke været muligt at melde ud tidligere om udsættelsen, da beskeden om den forsinkede leverance først er kommet i denne uge.

Lukket svømmehal i uge 50
Ølstykke Idrætsområde bliver udbygget med flere idrætsfaciliteter. Området skal derfor have ny hoved-eltavle som giver mere strøm til området og til de nye bygninger. Det er derfor nødvendigt, at afbryde strømmen og lukke alle idrætsfaciliteter i området fra 12. – 15. december.
Mandag den 12. december – fredag 16. december er Ølstykke Svømmehal lukket, inklusiv fredag den 16. december, da vandet skal varmes op efter en strømnedlukning.

Svømmehallen åbner med sædvanlige åbningstider i det nye år 2023.
Læs mere om lukning af strøm i Ølstykke Idrætsområde i uge 50 her: https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2022/november/ny-stroem-til-oelstykke-idraetsomraade-betyder-lukning-i-uge-50/