Mens Health Week 2016 – Egedal Kommune

Mens Health Week 2016 – Egedal Kommune

Mens Health Week 2016 – Egedal Kommune

I år sætter Sundhedscentret fokus på mænds sundhed og fællesskaber.

Mens Health Week handler i år om sundhed, mænd og fællesskaber. Sundhedscentret har igen i år taget mande-brillerne på for at sætte bedst muligt fokus på sammenhængen mellem mænds sundhed og de alvorlige sygdomme som ofte opdages for sent.
Hvor længe er det siden du sidst fik et sundheds tjek?
Sundhed og fællesskaber

Mange mænd er ikke så gode til at gå ud og skabe sociale kontakter. De skal være i en sammenhæng, hvor de oplever at de laver noget sammen, som i sig selv giver social kontakt, mens mange kvinder kan mødes for bare at være sammen. Konsekvensen kan være at mænd kan opleve ensomhed og det har betydning for deres helbred og sundhed.
Tjek dig selv mand

  • Hvor gør det ondt?
  • Hvad kan det være?
  • Hvad kan du gøre ved det?

tjekdigselvmand.dk kan du klikke på mandekroppen og straks få svar.

Sundhedscentret står bag nogle arrangementer i kommunen for at understøtte mænds sundhed. Læs mere her:
http://www.egedalkommune.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedstilbud-til-dig/mens-health-week-2016

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden