Mimestafet

stafet_0
Stafet hvor der skal mimes sange:
Deltagerne deles i det antal hold som er mest hensigtsmæssigt (minimum 4 personer pr hold). Der laves en liste over sange (8-10 stykker) som deltagerne kender.
En person på hvert hold løber ned til en kegle, får titlen på den første sang at vide, løber tilbage til sit hold og mimer indtil holdet gætter titlen. En anden på holdet får titel nummer to at vide – mimer for sit hold som gætter o.s.v. Legen fortsætter, indtil alle hold har været igennem sangene på listen.
En anden version: I stedet for at mime kan man tegne.

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden