Friluftsrådet: Naturpark Mølleåen er af særlig regional betydning

Friluftsrådet: Naturpark Mølleåen er af særlig regional betydning

En rigere natur med bedre levesteder for padder, insekter og fugle, og mange muligheder for spændende friluftsoplevelser. Det er noget af det, man kan finde i Naturpark Mølleåen, som strækker sig fra Farum Sø i øst til Jørlunde i vest, fra Ganløse i syd til Lynge i nord.

Naturparken har nu fået fornyet sin status som medlem af Danske Naturparker, som er Friluftsrådets mærkningsordning for naturområder af særlig regional betydning. Sådan en mærkning gælder i fem år. Naturpark Mølleåen modtog sit første stempel som naturpark i 2017, og kan nu fortsætte i yderligere fem år:

Der er sket meget de sidste fem år. Naturplejeprojekter har f.eks. sikret mere lysåben natur, og der er kommet flere levesteder for padder og insekter. Området er også blevet gjort mere tilgængeligt.

Rigere natur og flere oplevelser

Siden Naturpark Mølleåen i 2017 modtog kvalitetsstemplet som naturpark har der været fokus på at fortsætte den positive udvikling af områdets naturværdier. Naturparkens mange oplevelser er også blevet formidlet over for både store og små, med fokus på bl.a. vilde smagsoplevelser, leg og bevægelse i naturen og læring om skovens smådyr. Der er også skabt langt bedre muligheder for at folk kan opleve området på egen hånd, f.eks. med en digital turguideder viser rundt på forskellige vandre- og cykelruter i naturparken: http://npmaa.dk/turguide/

Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen (der samarbejder om Naturpark Mølleåen)  vil fortsat have fokus på biodiversiteten og tiltag for at få flere i naturen, vil blive styrket. Dette vil ske i samarbejde med borgere, foreninger og lokale i området.A

Arbejdet med at styrke biodiversiteten vil bl.a. indeholde øget naturpleje af den lysåbne natur og sikring af gode ynglemuligheder for områdets fugle. Der vil også være fokus på formidling af naturparken til både lokale og besøgende, og der skal sikres gode muligheder for spændende oplevelser i naturen.

Om Naturpark Mølleåen

Se Mølleåens nye Naturparkplan her.
I Naturpark Mølleåen kan du gå på opdagelse i enestående natur kun 30 kilometer fra København. Naturparkens kuperede terræn og snoede stier er populær blandt cyklister, løbere og vandrere, og der er masser er muligheder for at de mindste kan fordybe sig i leg og læring i det grønne og blå.
Læs mere: www.npmaa.dk

Om Danske Naturparker

Der er 10 kriterier, som kommunerne skal opfylde for at blive optaget som fuldgyldigt medlem af Danske Naturparker. Blandt andet skal minimum 50 procent af naturparkens areal være beskyttet natur, der skal nedsættes et naturparkråd med lokale repræsentanter, naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet og der skal laves en politisk vedtaget plan for naturparkens udvikling.