Nu slås der hul på renoveringen af Stenløse Kulturhus

Nu slås der hul på renoveringen af Stenløse Kulturhus

Egedal Byråd har afsat 6 millioner kroner til at gøre kulturhuset og biblioteket mere lyst, indbydende og brugbart for flere.

Den 28. oktober slår borgmester Karsten Søndergaard og kultur- og erhvervsudvalgsformand Charlotte Haagendrup hul på den første mur. Herefter rykker de rigtige håndværkere for alvor ind.

Et aktivt og alsidigt hus

Kulturhuset skal åbnes mere op mod Egedal Centret og byde folk indenfor. Et stort glas-indgangsparti vil skabe lys og gennemsigtighed, så kulturhuset opleves mere trygt at færdes i. Indvendige glasdøre vil også fremme trygheden og nemmere invitere folk ind og deltage i de mange aktiviteter der foregår i huset:

Egedal Musik- og kulturskole har hver uge 250 elever mellem 0-25 år, der øver sig i at synge, spille violin og på olietønder i husets lokaler. Huset rummer også kunstforeninger, gamerrum, Historiens Hus, Lokalhistorisk Arkiv og slægtsforskning. UngEgedal har også aktiviteter – fra drama, dans og sangskrivning til projektværksted og samtalegrupper. Og så er der naturligvis Biblioteket.

Samskabelse

Stenløse Kulturhus er borgernes hus, og renoveringen skal gøre huset mere anvendeligt for flere. Både for dem der via en forening bruger huset, men også for borgerne i lokalområdet, der har brug for et sted at forsamles eller vil arrangere en koncert. Der er også prioriteret penge til at ansætte kulturhuskoordinator Ander Greis, som arbejdet på at samskabe aktiviteter med alle husets brugere.

I foråret havde Egedal Kommune inviteret brugere sammen med arkitektfirmaet Mangor & Nagel til at kigge på, hvilke funktioner huset skal indeholde og hvordan, man gør huset mere levende.

Renoveringen af Stenløse Kulturhus igangsættes senere end oprindeligt planlagt fordi kulturhuset har fungeret som corona-testcenter. Men nu kan første del af renoveringen gå i gang. I 2022 starter næste fase, hvor der er fokus på børnebiblioteket, der skal gentænkes og renoveres.

Kom og se planerne for renoveringen.
Fejring af renoveringen sker 28. oktober kl. kl 16.30-17.30 i Stenløse Kulturhus.