Nu starter ombygningen og udvidelsen af Balsmoseskolen

Nu starter ombygningen og udvidelsen af Balsmoseskolen

Skoleombygningerne i Egedal Kommune er godt i gang, og nu starter ombygningen og udvidelsen af Balsmoseskolen i Smørum.

Nu igangsættes byggeriet på Balsmoseskolens arealer. Torsdag i sidste uge skrev entreprenør Juul & Nielsen og Egedal Kommune under på aftalen om moderniseringen af Balsmoseskolen.

Nyt Multihus til skole- og fritidsbrug

Moderniseringen af Balsmoseskolen indeholder byggeriet af et nyt Multihus med nye SFO-faciliteter, flere nye klasse- og faglokaler og en ny Multisal. I Multihuset bygges multifunktionelle kvadratmeter med lokaler, der kan benyttes af forskellige brugere i flere sammenhænge. Multisalen vil således kunne bruges af skole og SFO i dagtimerne og af foreninger efter skole- og SFO-tid.

Multihuset bliver et synligt udadvendt byggeri i området. Husets store vinduesbånd åbner sig op mod omgivelserne og skaber forbindelse til cykelsti, naturområdet og skolegård, Fra køkken og café er der mulighed for at åbne op til omgivelserne ved for eksempel sommerarrangementer og fællesspisning, og huset kan på den måde være med til skabe tryghed og liv i nærmiljøet og giver en fleksibilitet for aktiviteter inde og ude.

Multihuset understøtter både børnenes læring, leg og trivsel med sine forskelligartede rum til såvel undervisning, bevægelse, kreativitet, og fordybelse. I Multihuset får de mindste klasser og mini-SFO en helt ny afdeling med basislokaler, musikrum og billedkunst og en stor sal til bevægelse. Der er desuden grupperum til fordybelse.

Balsmoseskolens hovedbygning

På den nuværende skolebygning renoveres skolens facader. Indendørs bliver håndværk og design-lokalet ombygget. Personale- og ledelsesfaciliteterne forbedres med ny indretning og bedre adgangsforhold. De får velindrettede rum til forberedelse, kollegialt samvær og frokostpauser, og de får desuden nye og bedre udnyttede møderum.

På skolen etableres der kreative læringsmiljøer, som giver mulighed for, at man kan lære og undervise på nye måder. I fællesområder bliver der for eksempel indrettet zoner til skolearbejde og hygge og der bliver skabt nye siddepladser. Det betyder, at skolens rammer moderniseres til brug for både skolens elever, lærere og pædagoger.

Opstart af byggeplads

Der vil i byggeperioden være skiltning i området ved Balsmoseskolen, der viser alternative stier, hvor byggepladsvej og byggeplads etableres.

Skolebyggeri i Egedal

Balsmoseskolen er den anden skole i rækken af skoler i Egedal Kommune, som kommunen ombygger. Kommunes skoler ombygges frem mod 2028 for at sikre de bedste fysiske rammer for børnenes udvikling.

Rejsegilde på Søhøjskolens Multihus

11. august blev der fejret rejsegilde for Multihuset på Søhøjskolen, og færdiggørelsen af byggeriets første etape, hvor indskolingen og udskolingens facader, klasselokaler og fællesrum er blevet moderniseret og renoveret.

Multihuset bygges af modulopbyggede konstruktioner af træ. Det bliver en højloftet Multisal med dagslys fra oven og seks meter til loftet. Til april 2023 bliver dørene åbnet for både mini-SFO, skole og foreningsliv i Søhøjskolen Multihus.

Modernisering og renovering på kommunens øvrige skoler

Kommunes øvrige skoler skal også ombygges og renoveres i årene frem mod 2028. På Ganløse Skole er de flotte udearealer med rum til både leg, sport og stilletid ved 6.- og 7. klassernes og kompetencecenterets gårdrum netop blevet indviet. Det forventes, at ombygningen af Boesagerskolen i Smørum påbegyndes i starten af 2023. Herefter går begynder planlægningen af Maglehøjskolen i Ølstykke.

Du kan læse mere om Egedal Kommunes skoleprojekter på kommunens hjemmeside her:
https://www.egedalkommune.dk/borger/dagtilbud-og-skole/skoler/sprog-og-laering/nye-laeringsmiljoeer-og-multifunktionalitet-paa-egedals-skoler/

 

Billede øverst: 
Den nye Multisal i Balsmoseskolens Multihus bliver en vigtig del af skolens hverdag. Multihuset er til skolebrug i dagtimerne og efter SFO-tid kan foreninger bruge salen. Visualisering fra dispositionsforslag: RUBOW arkitekter.

LOKAL REKLAME

Sponsoreret indhold

Loader…
Få bilen gennem syn første gang – Bestil et gratis synstjek!

Skal din bil synes? Så få et gratis synstjek af Johnny og Jonathan hos Service Centret i Ølstykke.

På værkstedet gennemgås bilen efter et særligt synsskema. Bilens vitale dele kontrolleres for slør, bremserne tjekkes på prøvestand, støddæmpere, fjedre, hjulophæng, udstødningssystem m.m. kontrolleres. Bilens karosseri tjekkes for rustangreb.

Du får en fast pris for en evt. reparation. 
Ingen gebyr ved omsyn. Gratis omstilling, hvis bilen ikke synes første gang.

Service Centret starter med at lave et synseftersyn på bilen. Det er gratis. Herefter udformer de et tilbud på hvad det vil koste at få bilen sikkert gennem syn. (Fast tilbud).
Viser der sig at være mange fejl på bilen, kan der tales om der evt. er ting, der kan spares væk, men det bliver så på kundens egen risiko, og derfor ingen garanti for at bilen bliver synet første gang.

Bestil tid på hjemmesiden: https://service-centret.dk

Book en tid hos Service Centret i Ølstykke! 

Service-Centret – Hella Service Partner
Frederiksborgvej 35 - 3650 Ølstykke

Tlf. 47 10 09 17 / 21 60 61 47
Mail: auto@service-centret.dk

Bestil tid på hjemmesiden Service-centret.dk

Vores Egedals Partnere

Vi har så mange fantastiske steder i Egedal

Har du besøgt nogen af disse steder?

Loader…

Fremhævede virksomheder

Vores Egedals annoncører

Loader…