Ny helhedsplan for “Landskabsbyen” er klar

Ny helhedsplan for “Landskabsbyen” er klar

Visionen for Egedal Kommunes kommende grønne bydel, Landskabsbyen, ligger nu klar. En enig dommerkomité valgte Tegnestuen Vandkunsten som vinder af arkitektkonkurrencen om en overordnet plan for den nye bydel. I den kommende tid skal der nu arbejdes videre med planen med input fra borgere og andre interesserede.

Tre arkitektfirmaer var inviteret til at give deres bud på den nye bydel nord for Egedal Station, og det er planen at bruge delelementer fra alle de tre helhedsplaner. Vandkunstens plan bliver det bærende element i udviklingen, og der er lagt op til en mangfoldig bydel, der skyder op i tæt samspil med den omkringliggende natur.

Borgmester i Egedal Kommune, Vicky Holst Rasmussen, glæder sig over udsigten til en bydel, der balancerer mellem et bymæssigt og landskabeligt udtryk:

– Det har været en spændende konkurrence at være med til. Vi får med det vindende projekt mulighed for at realisere en bydel, der i boform og tæthed lægger sig mellem Stationsområdets tætte by og Egedals klassisk spredte parcelhuskvarter. Samtidig kan projektet realiseres i etaper over mange år, siger Vicky Holst Rasmussen.

Klynger og grønne landskabskiler

Udviklingen af de op mod 900 nye boliger i Landskabsbyen kommer til at ske i etaper, og de første boliger forventes at stå færdig i 2025. Industriens Pension er projektets bygherre og investor, mens 2L Projektudvikling er den nye bydels projektudvikler.

Den nye plan fra Vandkunsten er baseret på en række klynger, der hver indeholder ca. 120-160 boliger og hver især har et centrum og et torv, hvor et net af korte bystræder mødes. Klyngerne bliver adskilt af grønne landskabskiler, der giver mange boliger med direkte udsyn til det omkringliggende landskab.

Alle boligerne bliver udviklet efter høje bæredygtighedsstandarder og forventes som minimum at blive bæredygtighedscertificeret til DGNB Guld.

Vil investere et milliardbeløb

I Industriens Pension, der over en årrække vil investere et milliardbeløb i det nye boligprojekt, er der høje forventninger om en mangfoldig og attraktiv bydel.

– Vandkunsten er kommet med en både visionær og robust helhedsplan for området. Vi har nu et rigtig godt udgangspunkt for at skabe en attraktiv bydel med blandede boligtyper, mange gode byrum og direkte adgang til natur og grønne rekreative områder. Jeg glæder mig meget over, at projektet nu kan gå til næste fase, hvor vi skal arbejde videre med input fra bl.a. Egedals borgere, siger ejendomschef i Industriens Pension, Søren Tang Kristensen.

Input fra borgerne

Det er tanken, at den nye plan fra Vandkunsten skal suppleres med input fra arkitektvirksomhederne Cobe og Holscher Nordbergs konkurrenceforslag, der også gav visionære og spændende bud på udviklingen af området og sammentænkning af arkitektur og natur. Samtidig er der et stort ønske om at få input fra borgerne, der får mulighed for at høre mere om planen på et borgermøde den 9. maj kl. 18-19:30 i Byrådssalen og via en udstilling af arkitektvirksomhedernes konkurrenceforslag på Egedal Rådhus fra den 4. til 13. maj.

– Jeg har stor tillid til det vindende projekt og vores samarbejdspartnere, Industriens Pension og 2L Projektudvikling. De har udvist stor loyalitet over for Egedals vision for byudviklingen, og vil gøre meget for, at vi får en rigtig god bydel ud af det, hvor natur og fællesskab er de vigtigste omdrejningspunkter,” siger Egedals borgmester, Vicky Holst Rasmussen.

Vejanlæg minimeres

Den nye helhedsplan lægger op til, at bebyggelserne bliver højest ind mod den eksisterende by og trapper ned ud i mod landskabet. Det er en vigtig del af projektets bæredygtighedsprofil, at vejanlæg og infrastruktur minimeres, og det hele bliver opført i bæredygtige byggematerialer.

– Vi har modtaget tre visionære forslag til Landskabsbyen i Egedal og på den baggrund haft mange spændende drøftelser i Dommerkomitéen. Vandkunsten udpeges som vinder af parallelopdraget med et robust hovedgreb, der indfrier ambitionen om at skabe en visionær og realiserbar boligby i landskabet med plads til fællesskaber og byliv, siger Mathias Seidenfaden Busck, adm. direktør i 2L Projektudvikling.

Industriens Pensions investering omfatter den sydlige del af Landskabsbyen, og senere er det kommunens plan, at den nordlige del af Landskabsbyen også skal udvikles. Med begge etaper forventes området at kunne rumme op mod 1.600 bæredygtige boliger.

Den nye helhedsplan for Landskabsbyen i Egedal

  • Vandkunstens helhedsplan for Landsskabsbyen i Egedal nord for København er baseret på en mangfoldig bydel med blandede boligtyper. Bydelen kommer til at skyde op i tæt samspil med den omkringliggende natur, og vejanlæg og infrastruktur minimeres.
  • Landskabsbyen bliver bygget op om en række klynger, der hver indeholder ca. 120-160 boliger og hver især har et centrum og bliver adskilt af grønne landskabskiler. I alt får bydelen op mod 900 boliger, men det præcise antal ligger ikke fast.
  • Der er lagt op til, at de enkelte etaper i byggeriet er fuldt funktionsduelige fra starten og arkitektonisk og landskabeligt kan tåle at stå alene. Der tilstræbes stor variation i skala og udtryk i de kommende boliger, og alle boliger får private udearealer i form af haver, terrasser og gårdrum.
  • Den nye helhedsplan lægger op til, at der plantes et betydeligt antal træer i bydelen, og det er tanken at etablere bl.a. shelter, bålpladser og andre aktiviteter i naturområderne op mod bydelen. Der etableres derudover et stisystem, der kobler sig op på det eksisterende stinet, som sikrer adgang til S-tog station, skole, naturområder.
  • Arkitektkonkurrencen blev afholdt som et parallelopdrag, og ud over Vandkunsten kom arkitektvirksomhederne Cobe og Holscher Nordberg med planer for den kommende bydel. Alle tre bud begejstrede dommerkomitéen, der bestod af Egedal Kommune, Industriens Pension, 2L Projektudvikling og to fagdommere. Det er planen at bruge delelementer fra alle de tre visioner for området.

Du kan læse mere på Egedal Kommunes hjemmeside:
https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2022/april/ny-helhedsplan-for-attraktiv-bydel-i-egedal-er-klar/

LOKAL REKLAME

Sponsoreret indhold

Loader…

God motion og vind i håret!
Det handler om cykelglæde! 

Vejen til optimal cykelglæde går via den helt rigtige cykel og det tilbehør, der passer til netop dig og den form for cykling, du ønsker. Derfor passer den samme cykelmodel slet ikke til alle.

Besøg FriBikeShop Egedal i deres store showroom med eget værksted og lade det faguddannede personale hjælpe dig.

20220810_142046

Gå til hjemmesiden FriBikeShop Egedal

Dæktryk

Husk at tjekke dæktrykket på bilen! 
- men ved du egentlig hvorfor?

Dæktrykket har både betydning for dækkets levetid, bremselængde og brændstoføkonomi. Et for lavt dæktryk forlænger bremselængden markant, og kan gøre bilen sværere at styre.

Det anbefales at tjekke dæktryk ca. en gang om måneden.

Du kan se i instruktionsbogen hvad trykket bør være på din bil. Nogle biler har endda et mærkat i venstre døråbning som du også blot kan aflæse.

Trænger din bil til et servicetjek?
Book en tid hos Service Centret i Ølstykke! 

Service-Centret – Hella Service Partner
Frederiksborgvej 35 - 3650 Ølstykke

Tlf. 47 10 09 17 / 21 60 61 47
Mail: auto@service-centret.dk

Bestil tid på hjemmesiden Service-centret.dk

DIN lokale elektriker
og el-installatør i Egedal.

Alt inden for el, tekniske installationer, video og sikring, belysning, varmepumper og solceller.

EgedalEL.dk er garant for, at dine installationer virker – hver dag.

egedalel-bil

Gå til hjemmeside Egedalel.dk

Vores Egedals Partnere

Vi har så mange fantastiske steder i Egedal

Har du besøgt nogen af disse steder?

Loader…

Fremhævede virksomheder

Vores Egedals annoncører

Loader…