Nyt fællesareal til både leg og læring på Boesagerskolen

Nyt fællesareal til både leg og læring på Boesagerskolen

Indskolingens store fællerum, Aula A, på Boesagerskolen i Smørum er de seneste måneder bygget om til et storrum med flere små nicher, og rum i rummet.

Den nye indretning er lavet som et pilotprojekt, hvor Egedal Kommune har afprøvet muligheden for at skabe kreative læringsmiljøer i skolernes fællesarealer.

Fremover kan eleverne fordybe sig i rum i rummet til læsning, gruppearbejde og afslapning – i et fællesareal, der også kan bruges til leg, gennemgang og bevægelse.

dav

Den nye indretning skal medvirke til en bedre udnyttelse af skolens arealer, og give flere kreative læringsmiljøer og en forbedret akustik i fællesarealet i indskolingen. Den nye indretning giver desuden området karakter, så elever, pædagogiske medarbejdere og lærere bedre kan komme til at føle et større tilhørsforhold til deres område.

– Vi havde et fællesareal, som mest var et gennemgangsrum, og som lagde op til for meget løb og råben.
Nu har vi fået nicher, man kan sætte sig i, der både opfordrer til leg og læring. Ved indgangene til klasserne, har vi opsat nye funktionelle garderober, så børnenes tøj og sko kan opbevares pænt og ordentligt. Indemiljøet er med den nye indretning blevet meget mere indbydende, og jeg er sikker på, at det vil medvirke til, at eleverne kan få en følelse af tilhørsforhold og ejerskab, så de får lyst til at passe godt på bygningen og dens inventar, siger Anne-Margit Lassen, daglig pædagogisk leder på Boesagerskolen.

Det nye fællesareal på Boesagerskolen er et pilotprojekt, der skal give gode løsninger til skolen allerede nu. Erfaringerne fra pilotprojektet tages med videre, når der skal renoveres og moderniseres på Egedals skoler fra 2021-2028. Her er der et stort fokus på, at eleverne får motiverende rammer at lære, trives og udvikle sig i.

– Det er vigtigt, at vi har lavet pilotprojekter, hvor vi har gjort os nogle erfaringer med de principper, vi har valgt for vores skolebyggeri i Egedal Kommune. I den nye indretning af Aula A på Boesagerskolen har vi f.eks. afprøvet princippet om at skabe kreative læringsmiljøer i skolernes fællesarealer. Nu venter vi bare på, at elever og lærere kan indtage rummene, så vi kan se, hvordan de bruger dem. Vi ser meget frem til at bringe disse erfaringer med ind i vores byggepartnerskab, siger Ionee Skovgaard, afdelingsleder, Byg, Center for Ejendomme og Intern Service, Egedal Kommune.

Byrådet har øremærket godt 500 mio. kr. til at udbygge og renovere folkeskolerne i Egedal, så de fysiske rum understøtter læring og trivsel.

Når de mindste elever fra 0. – 4. klasse på Boesagerskolen kommer tilbage til i skole igen fra den 8. februar, kan de se det det nyindrettede fællesareal. Skolen forventer dog i første omgang at tage fællesarealet i brug af klasserne på skift, da Corona-restriktioner, betyder, at al undervisning lige nu skal foregå klassevis.

Pressemeddelelse – Egedal Kommune

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden