Nyt lokalt klubtilbud til voksne med funktionsnedsættelser

Nyt lokalt klubtilbud til voksne med funktionsnedsættelser

Til september slår Egedal Kommune dørene op for et nyt klubtilbud for borgere med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. Et sted med plads til hygge, sjov og et aktivt fællesskab. 

Hvor går man hen i sin fritid, når man gerne vil være sammen med andre mennesker, men har svært ved det sociale? Og hvor møder man andre, der har det som en selv, når man er fysisk eller psykisk udfordret?

Behovet for et socialt værested, på brugernes egne præmisser, har været stort. Som en del af byrådets politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2018-21, kan klubben nu realiseres og åbne allerede september dette år.

Klubben vil få base på Tofteparken i Ølstykke.

– Vi ønsker at skabe et sted, hvor borgere med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser kan mødes og være en del af et større fællesskab. Hvad der præcis skal ske, skal de selv være med til at bestemme, men vi vil skabe muligheder for oplevelser, udfordringer og fællesskab. Det kan bla. være igennem leg og bevægelse. Mange mennesker, også de med udfordringer, har nemmere ved at snakke sammen, hvis man laver noget sammen. Vi kan alle noget forskelligt lige fra boldspil, dans eller gå ture i nærområdet. Men det vigtigste er det, at være sammen om noget der er sjovt, fortæller Johnny Pedersen, der er teamleder for det nye klubtilbud.

Borgerne til det nye klub-tilbud skal være selvhjulpne, eller have en støtteperson med i klubben.
– Klubben skal være et fristed, hvor personalet ikke har fokus på pleje men skaber sociale rammer for brugerne. Mange autister vil eksempelvis gerne være sociale, men har brug for en ramme, hvor man er sammen om noget. Andre har brug for et mødested, hvor man kan spise noget mad sammen for at afhjælpe ensomhed, fortæller Pia Hjørtoft, der er afdelingsleder på Tofteparken.

En dag om ugen

Klubben vil holde åbent en dag om ugen.

– Alle har brug for et sted, hvor man kan være sammen og samtidig være sig selv. Det er væsentligt, at ikke alle vore tilbud har et udviklingssigte, men at man bare er sammen for at være sammen. Det hører med til et helt liv, og det vil vi gerne støtte op om. Vi er glade for, at vi nu igen kan tilbyde et klubtilbud til denne målgruppe af borgere, fortæller Vicky Holst Rasmussen, formand for Social- og Sundhedsudvalget og referer hermed til det tidligere klubtilbud, kaldet Zig Zag, der også lå på Tofteparken.

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden