Nyt netværk – borgerdialog med udsatte borgere

Nyt netværk – borgerdialog med udsatte borgere

Byrådet i Egedal besluttede den 28. august 2019, at der skulle oprettes et talerør for udsatte borgere i Egedal Kommune. Talerøret der i daglig tale kaldes ”UdsatteNetværket”, er nu konstitueret, og kan begynde arbejdet med at stå vagt om kommunens udsatte borgere.

UdsatteNetværket har haft en lidt svær opstart grundet situationen med Covid-19, men deltagerne er nu endelig konstitueret, og har taget hul på de første drøftelser. Netværket består af udsatte borgere, pårørende, medarbejdere og politikere i Egedal Kommune, heriblandt formanden for Social- og arbejdsmarkedsudvalget Henriette Thirup-Bielefeldt.

Fokus på samarbejde og forbedringer
Formålet med netværket er, at udsatte borgere og pårørende kan fortælle om, hvordan de oplever samarbejdet med kommunen og komme med idéer til forbedringer. Omvendt kan administrationen og politikerne søge sparring til, hvordan de bedst muligt rammer plet, når der skal prioriteres, og sættes ind for at lette hverdagen for de udsatte.

Deltagerne i netværket der skal mødes fysisk 4 gange om året, har desuden forpligtet sig til at lytte til hinanden og forsøge at forstå hinandens perspektiv. Deltagerne skal være hinandens medspillere, så der kan skabes de bedste betingelser for samarbejde mellem kommunen og borgerne.

Udsattenetværket som talerør og sparringspartner
Aktiviteterne fra UdsatteNetværket vil løbende blive offentlig gjort på Facebook og Egedal kommunes hjemmesiden.

Ønsker man at komme i kontat med UdsatteNetværket eller komme med input til temaer som UdsatteNetværket kan drøfte, kan man tage fat i kontaktperson Line Ougaard, tlf. 72596874, mail: socialservice@egekom.dk Att. UdsatteNetværket